Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2020 ROK, obowiązująca od 1 listopada 2020 r.

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLA NA 2020 ROK, obowiązująca od 1 listopada 2020 r.

Treść informacji

1.     Zaplanowane wydatki bieżące ustalone w budżecie gminy na dzień 30.09.2020, ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę - 8 558 604,00

2.     Zaplanowane w budżecie gminy na dzień 30.09.2020 wydatki CUW ponoszone na obsługę przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę - 99 934,21.

3.     Zaplanowane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w budżecie gminy na dzień 30.09.2020, stanowiące dochody budżetu gminy - 862 000,00.

4.     4.Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art .127 ust. 10 Ustawy Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz zaktualizowanej statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach – 776 547,29.

5.     Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art.127 ust. 10 Ustawy Prawo oświatowe , oraz zaktualizowanej statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach – 0,00

6.     1. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych, 2/3 wg systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku+1/3 wg stanu SIO na 30 września 2020 -  617,33

 

a.     Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 w przedszkolach publicznych, 2/3 wg systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku+1/3 wg stanu SIO na 30 września 2020 – 21,66

 

7.     6.1 – 6.2 -  596,67

8.     Roczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko  w przedszkolu publicznym (1+2-(3+4+5)/7) - 11 765,15

9.     Miesięczna podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko  w przedszkolu publicznym  (8:12 miesięcy) – 980,43.

10.Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym (9x75%) – 735,32

11.Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko w niepublicznej formie wychowania przedszkolnego (9x40%) – 392,17

 Pismo podpisał burmistrz Wiesław Tracz  

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  30.10.2020 09:49
Data weryfikacji:   30.10.2020 09:53
Data ostatniej zmiany:   30.10.2020 09:53 Rejestr zmian