Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Budżetowo - Finansowy

Opis:

Do zadań Wydziału Budżetowo - Finansowego należą:


1)  prowadzenie rachunkowości budżetowej organu Gminy Miejskiej Kłodzko;


2)  przygotowywanie danych do projektu uchwały budżetowej;


3)przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie;


4)  opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu;


5)współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, co do zasadności planowanych  i wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych, weryfikacja ich planów i zmian  w planach;


6)przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych jednostek organizacyjnych gminy;


7)sporządzanie zbiorczych, łącznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowe przekazywanie ich organom nadrzędnym;


8)  analiza realizacji budżetu;


9)  sporządzanie bilansu skonsolidowanego;


10)  nadzór nad systemem informatycznym „Besti@”;


11)informowanie komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy o dokonanych zmianach w budżecie gminy;


12)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania - czeków gotówkowych;


13)  prowadzenie rachunkowości budżetowej urzędu;


14)  sporządzanie planu finansowego urzędu;


15)dokonywanie rozliczeń zarządcy cmentarza komunalnego z tytułu pobranej i wpłaconej na rachunek gminy opłaty cmentarnej;


16)  prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;


17)  naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń;


18)  współpraca z organem rentowym i emerytalnym (ZUS), w tym w zakresie deklaracji zgłoszeniowych;


19)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku poprzez naliczanie i rozliczanie wypłat pracownikom przyjętym w ramach prac interwencyjnych lub publicznych;


20)sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych i innych wymaganych przepisami prawa;


21)współpraca z bankami obsługującym gminę w zakresie obsługi rachunków gminy - obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę między innymi w zakresie terminowości spłat rat kapitałowych oraz odsetek;


22)  analiza zdolności kredytowej;


23)terminowe zasilanie środkami finansowymi jednostek organizacyjnych gminy (zgodnie  z umowami, harmonogramami zasileń);


24)  terminowe regulowanie zobowiązań z kontrahentami w zakresie zawartych umów, zleceń, zamówień, itp.;


25)  rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;


26)  opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków urzędu;


27)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;


28)  przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych;


29)  sporządzanie sprawozdań finansowych urzędu oraz zbiorczych;


2. Wydziałem Budżetowo - Finansowym kieruje główny księgowy.


3. Nadzór nad pracą Wydziału Budżetowo - Finansowego sprawuje skarbnik.”;


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Budżetowo - Finansowy"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   4356
  data wytworzenia informacji:  20.04.2016
  data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 14:46
  data weryfikacji:   03.01.2018 15:00
  data ostatniej zmiany:   20.04.2016 14:46 Rejestr zmian