Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
273Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2020 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  24.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.01.2020 14:01
data weryfikacji:   24.01.2020 14:01
data ostatniej zmiany:   24.01.2020 14:01 Rejestr zmian
282Uchwała nr XII/3/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. - uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2020r. 

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  24.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.01.2020 13:20
data weryfikacji:   24.01.2020 13:21
data ostatniej zmiany:   24.01.2020 13:21 Rejestr zmian
282Uchwała nr XII/2/2020 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/111/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020-2029 oraz w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Miejskiej Kłodzko Nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  24.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.01.2020 13:14
data weryfikacji:   24.01.2020 13:14
data ostatniej zmiany:   24.01.2020 13:14 Rejestr zmian
272Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  24.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.01.2020 12:59
data weryfikacji:   24.01.2020 13:00
data ostatniej zmiany:   24.01.2020 13:00 Rejestr zmian
273Informacja publiczna

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3304
data wytworzenia informacji:  27.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  27.06.2016 13:51
data weryfikacji:   23.01.2020 15:05
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 15:05 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.12.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  23.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.01.2020 14:53
data weryfikacji:   23.01.2020 14:53
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 14:53 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.12.2019 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kłodzku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia robaczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  23.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.01.2020 14:52
data weryfikacji:   23.01.2020 14:53
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 14:53 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.12.2019 r. w sprawie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  23.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.01.2020 14:51
data weryfikacji:   23.01.2020 14:51
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 14:51 Rejestr zmian
267ZAGOSPODAROWANIE I ŁAD PRZESTRZENNY MIASTA KŁODZKA

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   12014
data wytworzenia informacji:  02.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  02.12.2016 11:03
data weryfikacji:   23.01.2020 14:01
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 14:01 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Lutyckiej 28 w Kłodzku

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   38
data wytworzenia informacji:  23.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.01.2020 11:41
data weryfikacji:   23.01.2020 11:41
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 11:41 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Lutyckiej 22 w Kłodzku

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   39
data wytworzenia informacji:  23.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  23.01.2020 11:36
data weryfikacji:   23.01.2020 11:37
data ostatniej zmiany:   23.01.2020 11:37 Rejestr zmian
273Projekt P r o t o k ó ł u nr XVI/2019 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019r. w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 13:57
data weryfikacji:   21.01.2020 14:02
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 14:02 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 11.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.01.2020 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2019/2020 pomiędzy szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miejska Kłodzko.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 13:37
data weryfikacji:   21.01.2020 13:38
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 13:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 10.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w zakresie: Wspierania Upowszechniania Kultury Fizycznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 13:36
data weryfikacji:   21.01.2020 13:37
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 13:37 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 9.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/0050/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2012 z dnia 28.06.2012r, w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 13:35
data weryfikacji:   21.01.2020 13:35
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 13:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 8.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 13:34
data weryfikacji:   21.01.2020 13:35
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 13:35 Rejestr zmian
272Postawowa kwota dotacji dla Przedszkola na 2020 rok. obowiazujaca od 1 stycznia 2020r.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 13:20
data weryfikacji:   21.01.2020 13:21
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 13:21 Rejestr zmian
272Wyniki oceny formalnej w zakresie "Upowszechnianie kultury Fizycznej"

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   20
data wytworzenia informacji:  21.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.01.2020 08:27
data weryfikacji:   21.01.2020 08:29
data ostatniej zmiany:   21.01.2020 08:29 Rejestr zmian
273PROJEKT P r o t o k ó ł u nr XIV/2019 z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019r.w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  20.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  20.01.2020 11:30
data weryfikacji:   20.01.2020 13:46
data ostatniej zmiany:   20.01.2020 13:46 Rejestr zmian
273UCHWAŁY XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 30 grudnia 2019 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   127
data wytworzenia informacji:  08.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2020 14:33
data weryfikacji:   20.01.2020 08:19
data ostatniej zmiany:   20.01.2020 08:19 Rejestr zmian