Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
282Uchwała nr XII/59/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kłodzka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  17.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 09:56
data weryfikacji:   17.09.2020 09:57
data ostatniej zmiany:   17.09.2020 09:57 Rejestr zmian
281Oferta realizacji zadań publicznych z zakresu profolaktyki uależnień

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   19
data wytworzenia informacji:  16.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.09.2020 12:51
data weryfikacji:   16.09.2020 12:51
data ostatniej zmiany:   17.09.2020 08:52 Rejestr zmian
273Proponowany porządek obrad sesji Rady Miejskiej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   40
data wytworzenia informacji:  16.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.09.2020 08:42
data weryfikacji:   16.09.2020 08:46
data ostatniej zmiany:   16.09.2020 08:46 Rejestr zmian
267Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dot. dz. nr 26/2, ul. J. Chełmońskiego

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Alina Sławińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   28
data wytworzenia informacji:  15.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  15.09.2020 12:06
data weryfikacji:   15.09.2020 12:06
data ostatniej zmiany:   15.09.2020 12:06 Rejestr zmian
274Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o rozstzrygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, proflaktyki i rozwiązywania problemów uzaleznień poprez prowadzenie Placówki Wsparcaia Dziennego w formie specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży (...).

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Kostrzewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   32
data wytworzenia informacji:  14.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2020 15:22
data weryfikacji:   14.09.2020 15:23
data ostatniej zmiany:   14.09.2020 15:23 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Bankowa Obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   27
data wytworzenia informacji:  14.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2020 12:22
data weryfikacji:   14.09.2020 12:22
data ostatniej zmiany:   14.09.2020 12:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Usługa wykonania dokumentacji technicznej SMART KŁODZKO (SMAK): Ścieżki rowerowe.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  14.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2020 12:20
data weryfikacji:   14.09.2020 12:21
data ostatniej zmiany:   14.09.2020 12:21 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.08.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku pn. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programem opiekuńczo- wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem uzależnień, eksperymentującymi ze środkami uzależniającymi, zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   20
data wytworzenia informacji:  14.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2020 12:19
data weryfikacji:   14.09.2020 12:20
data ostatniej zmiany:   14.09.2020 12:20 Rejestr zmian
273SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA Z PRACY MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD DNIA 01.06.2020r. DO DNIA 05.08.2020r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   29
data wytworzenia informacji:  14.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2020 10:08
data weryfikacji:   14.09.2020 10:09
data ostatniej zmiany:   14.09.2020 10:09 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 165.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   39
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 13:45
data weryfikacji:   11.09.2020 13:46
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 14:58 Rejestr zmian
26821. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 214 000 euro.

Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku  w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

 

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Gredys
Autor ostatniej poprawki:   Marta Gredys
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Gredys
ilość wyświetleń:   61
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 13:37
data weryfikacji:   11.09.2020 13:38
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 13:46 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   74
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 13:29
data weryfikacji:   11.09.2020 13:32
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 13:32 Rejestr zmian
267Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kłodzko w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dot. dz. nr 10/4

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   49
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 13:12
data weryfikacji:   11.09.2020 13:13
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 13:13 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 164.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.09.2020 r. w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lata.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:49
data weryfikacji:   11.09.2020 11:50
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:50 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 163.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:48
data weryfikacji:   11.09.2020 11:49
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:49 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 162.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   24
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:44
data weryfikacji:   11.09.2020 11:44
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:44 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 161.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych w Gminie Miejskiej Kłodzko i jej jednostkach organizacyjnych.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   19
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:42
data weryfikacji:   11.09.2020 11:43
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:43 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 160.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia21.08.2020 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   19
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:40
data weryfikacji:   11.09.2020 11:42
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:42 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 159.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.09.2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomościami będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   19
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:37
data weryfikacji:   11.09.2020 11:39
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 158.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium LEONARDO przez Burmistrza Miasta Kłodzka za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne za rok szkolny 2019/2020.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   25
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 11:33
data weryfikacji:   11.09.2020 11:36
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 11:36 Rejestr zmian