Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
281Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert

pn."Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na terenia miasta Kłodzka".

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  19.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2019 12:27
data weryfikacji:   19.04.2019 12:28
data ostatniej zmiany:   19.04.2019 12:28 Rejestr zmian
282Uchwała nr XII/28/2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie opiniio przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kłodzka sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Wydział: Wydział Budżetowo - Finansowy

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  19.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2019 11:52
data weryfikacji:   19.04.2019 11:55
data ostatniej zmiany:   19.04.2019 11:55 Rejestr zmian
273Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  19.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2019 11:20
data weryfikacji:   19.04.2019 11:21
data ostatniej zmiany:   19.04.2019 11:21 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/61

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   53
data wytworzenia informacji:  18.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.04.2019 12:56
data weryfikacji:   18.04.2019 15:16
data ostatniej zmiany:   18.04.2019 15:16 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/64

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   43
data wytworzenia informacji:  18.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.04.2019 12:49
data weryfikacji:   18.04.2019 15:16
data ostatniej zmiany:   18.04.2019 15:16 Rejestr zmian
273Petycja nr 1/WO/2019 Tytuł: Dot. Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców- Mikroporady

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   31
data wytworzenia informacji:  28.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2019 09:07
data weryfikacji:   18.04.2019 13:04
data ostatniej zmiany:   18.04.2019 13:04 Rejestr zmian
272Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Projektu, w ramach realizacji zadania publicznego na terenie Kłodzka w formie regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  18.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.04.2019 11:33
data weryfikacji:   18.04.2019 11:35
data ostatniej zmiany:   18.04.2019 11:35 Rejestr zmian
273OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Kłodzka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  17.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.04.2019 13:52
data weryfikacji:   17.04.2019 13:54
data ostatniej zmiany:   17.04.2019 13:54 Rejestr zmian
273Pełnomocnictwo do głosowania - wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  17.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.04.2019 11:19
data weryfikacji:   17.04.2019 11:32
data ostatniej zmiany:   17.04.2019 11:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  17.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.04.2019 09:31
data weryfikacji:   17.04.2019 09:32
data ostatniej zmiany:   17.04.2019 09:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2019 r. w sprawie powołania miejscowego zespołu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  17.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.04.2019 09:30
data weryfikacji:   17.04.2019 09:31
data ostatniej zmiany:   17.04.2019 09:31 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  17.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.04.2019 09:28
data weryfikacji:   17.04.2019 09:29
data ostatniej zmiany:   17.04.2019 09:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2019 r. w sprawie powołania miejscowego zespołu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  17.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.04.2019 09:27
data weryfikacji:   17.04.2019 09:28
data ostatniej zmiany:   17.04.2019 09:28 Rejestr zmian
280Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór na stnowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział: Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   124
data wytworzenia informacji:  16.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.04.2019 15:26
data weryfikacji:   16.04.2019 15:27
data ostatniej zmiany:   16.04.2019 15:27 Rejestr zmian
273Projekt P r o t o k ó ł u nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w dniu 28 marca 2019r. w sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   15
data wytworzenia informacji:  16.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.04.2019 11:59
data weryfikacji:   16.04.2019 14:43
data ostatniej zmiany:   16.04.2019 14:43 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.04.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  16.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.04.2019 11:30
data weryfikacji:   16.04.2019 11:31
data ostatniej zmiany:   16.04.2019 11:31 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetowo- Finansowym.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   15
data wytworzenia informacji:  16.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.04.2019 11:28
data weryfikacji:   16.04.2019 11:28
data ostatniej zmiany:   16.04.2019 11:28 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 56.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku, ul. Jana Pawła II nr 4.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   19
data wytworzenia informacji:  15.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  15.04.2019 10:35
data weryfikacji:   15.04.2019 10:35
data ostatniej zmiany:   15.04.2019 10:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 55.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.04.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   16
data wytworzenia informacji:  15.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  15.04.2019 10:33
data weryfikacji:   15.04.2019 10:34
data ostatniej zmiany:   15.04.2019 10:34 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.04.2019 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Wydziału Obsługi Urzędu i rady Miejskiej w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  10.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  10.04.2019 12:40
data weryfikacji:   12.04.2019 08:14
data ostatniej zmiany:   12.04.2019 08:14 Rejestr zmian