Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Biuletynu Informacji Publicznej Urząd Miasta w KŁODZKU - mapa strony

 • Oferty w trybie pozakonkursowym
 • Oferty w trybie pozakonkursowym
 • Formularze do pobrania (oferta, sprawozdanie)
 • PRAWO LOKALNE

 • Statut Miasta
 • » Statut Gminy Miejskiej Kłodzko (materiały archiwalne)
 • Podatki i opłaty
 • » DRUKI DO POBRANIA
 • » Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn. org. nie posiadających osobowości praw., którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg:odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łacznie 500 zł.
 • » Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 • Plany zagospodatowania przestrzennego
 • Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • Gminna Ewidencja Zabytków
 • Skargi i wnioski
 • Petycje
 • » Petycje w roku 2020
 • » Petycje w roku 2019
 • » Petycje w roku 2018
 • » Petycje w roku 2017
 • » Petycje w roku 2016
 • Strategia rozwoju
 • Strategia Rozwoju Sudety 2030
 • Strategia mieszkalnictwa
 • Program rozwoju oświaty
 • Prowadzone archiwa
 • Kontrole zewnętrzne
 • Zarządzenia Burmistrza
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2020
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2020
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2019
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2019
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2018
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2018
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2017
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2017
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2016
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2016
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2015
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2015
 • Ochrona środowiska
 • » Nabór wniosków w ramach programu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze
 • » Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -zawiadomienia
 • » Informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Cmentarze komunalne
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Inicjatywa lokalna
 • URZĄD

 • Ochrona Danych Osobowych
 • Kontakt
 • Godziny pracy UMK
 • Ważne telefony
 • Wykaz kont UMK
 • Nabór na wolne stanowiska, konkursy
 • Burmistrz
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki podległe i nadzorowane
 • Oświadczenia majątkowe
 • » Oświadczenia majątkowe Radni - VIII kadencja
 • » Oświadczenia majątkowe Radni - VII kadencja
 • » Oświadczenia majątkowe -Urząd
 • » Oświadczenia majątkowe - Jednostki
 • » Oświadczenia majątkowe za poprzednie lata
 • Sprawozdania Burmistrza
 • Przyjmowanie stron
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 • » Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • » Akta Stanu Cywilnego
 • » Urząd Stanu Cywilnego- Ewidencja Ludności
 • » Urząd Stanu Cywilnego- Dowody Osobiste
 • » Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
 • » Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
 • » Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
 • » Wydział Podatków i Opłat
 • » Wydział Rozwoju Miasta
 • » Wydział Finasowo - Budżetowy
 • Otwarte konkursy ofert
 • Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych
 • Tłumacz Jezyka Migowego
 • Karta Dużej Rodziny
 • Profil zaufany
 • Wybory Prezydenta RP
 • » Informacje, Wytyczne PKW, Wzory dokumentów
 • » Druki dla Wyborców
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka
 • » Obwieszczenia i komunikaty Burmistrza Miasta Kłodzka
 • » Państwowa Komisja Wyborcza
 • Wybory do Izb Rolniczych
 • Konkursu "Wybieram Wybory"
 • Wybory samorządowe 2018
 • » Miejska Komisja Wyborcza
 • » Informacje, Wytyczne PKW,Wzory dokumentów
 • » Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
 • » Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
 • » Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka
 • » Obwieszczenia Burmistrza Miasta Kłodzka
 • Zasoby mieszkaniowe
 • Informacja publiczna
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Przyznane stypendia
 • RADA MIEJSKA W KŁODZKU

 • Rada Miejska
 • Wybory ławników na kadencję 2020 -2023
 • Raport o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko
 • » Raport o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2019 rok.
 • » Raport o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2018 rok.
 • Kontakt z Radnym
 • Przewodniczący Rady
 • Dyżury radnych Rady Miejskiej w Kłodzku
 • Interpelacje i zapytania radnych
 • » Interpelacje i zapytania radnych 2020
 • » Interpelacje i zapytania radnych 2019
 • » Interpelacje i zapytania radnych 2018
 • Uchwały
 • » Uchwały Rady Miejskiej VIII kadencja
 • » Uchwały Rady Miejskiej VII kadencja
 • Protokoły z sesji Rady Miejskiej
 • » Protokoły z sesji Rady Miejskiej VIII kadencja
 • » Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencja
 • Wyniki głosowania radnych
 • Transmisje sesji Rady Miejskiej
 • Proponowany porządek obrad sesji Rady Miejskiej
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka
 • GOSPODARKA

 • Majątek Gminy
 • Związki zawodowe UMK
 • Budżet i sprawozdania
 • Spółki prawa handlowego
 • Organizacje pozarządowe
 • » Aktualności
 • » Formularze do pobrania (oferta, sprawozdanie)
 • » Oferty w trybie pozakonkursowym
 • » Otwarte konkursy ofert
 • » Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi (konsultacje spełeczne, program współpracy)
 • » Kłodzkie Organizacje Pozarządowe
 • Ogłoszenia i komunikaty
 • Zgromadzenia Publiczne
 • Gminne programy
 • Integracja z Unią Europejską
 • Koncesje na roboty budowlane lub usługi
 • PRZETARGI

 • Zamówienia Publiczne
 • » Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 EURO 2020r.
 • » Plan postepowań o udzilenie zamówień publicznych
 • » Zamówienia Publiczne poniżej 30.000 EURO 2020r.
 • » Zamówienia Publiczne poniżej 30.000 EURO 2019r.
 • » Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 EURO 2019r.
 • » Zamówienia Publiczne poniżej 30.000 EURO 2018r.
 • » Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 EURO 2018r.
 • » Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 EURO 2017r.
 • » Zamówienia Publiczne poniżej 30.000 EURO 2017.
 • » Zamówienia Publiczne poniżej 30.000 EURO 2016r.
 • » Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 EURO 2016r.
 • » Zamówienia Publiczne powyżej 30.000 EURO 2015r.
 • » Zamówienia Publiczne poniżej 30.000 EURO 2015r.
 • Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych
 • Wykazy nieruchomości
 • INFORMACJE O PODMIOCIE

 • Urząd Miasta w Kłodzku
 • Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego
 • Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
 • Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Wydział Rozwoju Miasta
 • Zespół ds. kontroli
 • Zespół ds. Zamówień Publicznych
 • Audytor Wewnetrzny
 • Stanowisko ds. BHP
 • Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień
 • Wydział Budżetowo - Finansowy
 •