Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Małej Elektrowni Wodnej na kanale ulgi (upust płuczący) w Kłodzku"

dot. pisma z dnia 14.10.2022r. znak: WI.6220.11.30.2021. KK