Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:UWAGA -Licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.


Spis informacji publicznych
Licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  12.10.2022 09:11
Data weryfikacji:   12.10.2022 09:15
Data ostatniej zmiany:   12.10.2022 09:15 Rejestr zmian

Licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miasta w Kłodzku przed dniem  1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miasta w Kłodzku przed  dniem 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). 

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi, a także każdy kierowca zobowiązani są przy składaniu wniosku o wydanie licencji n wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Więcej informacji:

Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

tel. 74 865 46 63