Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2018


|203|
Spis informacji publicznych (203)
Zarządzenie Nr 203 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2019 08:38
Data weryfikacji:   07.03.2019 08:39
Data ostatniej zmiany:   07.03.2019 08:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 202 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2019 r. skazani kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać prace na cele społeczne.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2018 15:17
Data weryfikacji:   07.03.2019 08:38
Data ostatniej zmiany:   07.03.2019 08:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 201 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
Data wytworzenia informacji:  07.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2019 08:36
Data weryfikacji:   07.03.2019 08:37
Data ostatniej zmiany:   07.03.2019 08:37 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 200 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2018 10:39
Data weryfikacji:   28.12.2018 10:39
Data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:39 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 199.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
Data wytworzenia informacji:  21.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2018 13:07
Data weryfikacji:   28.12.2018 10:38
Data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 198.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
Data wytworzenia informacji:  21.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2018 13:05
Data weryfikacji:   28.12.2018 10:38
Data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:38 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 197.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
Data wytworzenia informacji:  21.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.12.2018 10:36
Data weryfikacji:   28.12.2018 10:38
Data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:38 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 196.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2018 10:24
Data weryfikacji:   28.12.2018 10:26
Data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:26 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 195.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  19.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  19.12.2018 09:12
Data weryfikacji:   19.12.2018 09:14
Data ostatniej zmiany:   19.12.2018 09:14 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 194.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  18.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.12.2018 09:18
Data weryfikacji:   18.12.2018 09:38
Data ostatniej zmiany:   21.12.2018 10:19 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 193.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  18.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.12.2018 09:15
Data weryfikacji:   18.12.2018 09:37
Data ostatniej zmiany:   21.12.2018 10:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 192.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  18.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.12.2018 09:03
Data weryfikacji:   18.12.2018 09:36
Data ostatniej zmiany:   18.12.2018 09:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 191.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 14:55
Data weryfikacji:   05.12.2018 14:59
Data ostatniej zmiany:   05.12.2018 14:59 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 190.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 14:53
Data weryfikacji:   05.12.2018 14:57
Data ostatniej zmiany:   05.12.2018 14:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 189.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegłowości projektów planów finasowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  05.12.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 14:49
Data weryfikacji:   05.12.2018 14:56
Data ostatniej zmiany:   05.12.2018 14:56 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 188.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:36
Data weryfikacji:   28.11.2018 08:36
Data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 187.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:34
Data weryfikacji:   28.11.2018 08:35
Data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:35 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 186.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:33
Data weryfikacji:   28.11.2018 08:34
Data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:34 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 185.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:31
Data weryfikacji:   28.11.2018 08:32
Data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:32 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 184.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 listopada 2018 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:28
Data weryfikacji:   28.11.2018 08:29
Data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:29 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 183.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:44
Data weryfikacji:   23.11.2018 14:45
Data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 182.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:42
Data weryfikacji:   23.11.2018 14:43
Data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 181.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:38
Data weryfikacji:   23.11.2018 14:39
Data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 180.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:32
Data weryfikacji:   23.11.2018 14:33
Data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 179.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:21
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:23
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:23 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 178.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:20
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:21
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:21 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 177.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:18
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:20
Data ostatniej zmiany:   20.12.2018 12:12 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 176.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:17
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:17
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 175.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w ramach realizacji umowy przyrzeczonej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:14
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:15
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 174.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:13
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:14
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 173.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:12
Data weryfikacji:   21.11.2018 14:12
Data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:12 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 172.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 13:18
Data weryfikacji:   15.11.2018 13:44
Data ostatniej zmiany:   15.11.2018 13:44 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 171.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 13:11
Data weryfikacji:   15.11.2018 13:11
Data ostatniej zmiany:   15.11.2018 13:11 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 170.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta Kłodzka w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 18/II
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:38
Data weryfikacji:   09.11.2018 12:39
Data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 169.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:37
Data weryfikacji:   09.11.2018 12:38
Data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:38 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 168.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:29
Data weryfikacji:   09.11.2018 12:29
Data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:29 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 167.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:28
Data weryfikacji:   09.11.2018 12:29
Data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:29 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 166.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.11.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:26
Data weryfikacji:   09.11.2018 12:27
Data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:27 Rejestr zmian
Zarządzenia Nr 165.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:40
Data weryfikacji:   29.10.2018 14:40
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:40 Rejestr zmian
Zarządzenia Nr 164.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:39
Data weryfikacji:   29.10.2018 14:39
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:39 Rejestr zmian
Zarządzenia Nr 163.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:38
Data weryfikacji:   29.10.2018 14:38
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:38 Rejestr zmian
Zarządzenia Nr 162.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:37
Data weryfikacji:   29.10.2018 14:37
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:37 Rejestr zmian
Zarządzenia Nr 161.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za I oraz II semestr roku szkolnego 2017/2018 w ramach Programu (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:36
Data weryfikacji:   29.10.2018 14:36
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:36 Rejestr zmian
Zarządzenia Nr 160.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  29.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:34
Data weryfikacji:   29.10.2018 14:35
Data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 159.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:22
Data weryfikacji:   18.10.2018 08:24
Data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 158.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:19
Data weryfikacji:   18.10.2018 08:20
Data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 157.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:18
Data weryfikacji:   18.10.2018 08:19
Data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 156.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:14
Data weryfikacji:   18.10.2018 08:14
Data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:14 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 155.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:34
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:35
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:35 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 154.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:34
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:34
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:34 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 153.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:33
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:33
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 152.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:31
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:32
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:32 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 151.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 334.0050.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  04.10.2018 15:37
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:30
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 150.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu do i ze szkoły uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  02.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  02.10.2018 14:23
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:29
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:29 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 149.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.09.2018 15:26
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:29
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:29 Rejestr zmian

w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Zarządzenie nr 148.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  04.10.2018
Data wprowadzenia do BIP:  04.10.2018 15:36
Data weryfikacji:   09.10.2018 08:28
Data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:28 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 147.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.09.2018 09:35
Data weryfikacji:   24.09.2018 09:36
Data ostatniej zmiany:   24.09.2018 09:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 146.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.09.2018 09:34
Data weryfikacji:   24.09.2018 09:35
Data ostatniej zmiany:   24.09.2018 09:35 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 145.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.09.2018 09:32
Data weryfikacji:   24.09.2018 09:33
Data ostatniej zmiany:   24.09.2018 09:33 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 144.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 13:59
Data weryfikacji:   17.09.2018 14:02
Data ostatniej zmiany:   17.09.2018 14:02 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 143.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 08:29
Data weryfikacji:   17.09.2018 08:30
Data ostatniej zmiany:   17.09.2018 08:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 142.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 08:26
Data weryfikacji:   17.09.2018 08:27
Data ostatniej zmiany:   17.09.2018 08:27 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 141.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 08:25
Data weryfikacji:   17.09.2018 08:26
Data ostatniej zmiany:   17.09.2018 08:26 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 140.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sporządzrenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2018 14:23
Data weryfikacji:   14.09.2018 14:24
Data ostatniej zmiany:   14.09.2018 14:24 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 139.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.09.2018 12:59
Data weryfikacji:   14.09.2018 13:00
Data ostatniej zmiany:   14.09.2018 13:00 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 138.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 15:23
Data weryfikacji:   07.09.2018 15:25
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 15:25 Rejestr zmian

położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku

Zarządzenie nr 137.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 15:19
Data weryfikacji:   07.09.2018 15:24
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 15:24 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 136.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 13:31
Data weryfikacji:   07.09.2018 13:33
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 13:33 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 135.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 12:30
Data weryfikacji:   07.09.2018 12:32
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 12:32 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 134.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 12:28
Data weryfikacji:   07.09.2018 12:31
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 12:31 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 133.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 10:29
Data weryfikacji:   07.09.2018 10:39
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 10:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 132.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 10:08
Data weryfikacji:   07.09.2018 10:39
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 10:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 131.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  07.09.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 10:07
Data weryfikacji:   07.09.2018 10:38
Data ostatniej zmiany:   07.09.2018 10:38 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 130.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  30.08.2018 13:13
Data weryfikacji:   30.08.2018 13:16
Data ostatniej zmiany:   30.08.2018 13:16 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 129.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:50
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:51
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 128.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:49
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:50
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:50 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 127.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:48
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:49
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 126.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:47
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:48
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:48 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 125.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:46
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:46
Data ostatniej zmiany:   28.08.2018 11:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 124.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:38
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:39
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 123.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:37
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:37
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:37 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 122.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:35
Data weryfikacji:   24.08.2018 08:36
Data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:36 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 121.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  13.08.2018 13:06
Data weryfikacji:   13.08.2018 13:08
Data ostatniej zmiany:   13.08.2018 13:08 Rejestr zmian

oraz rokowań na zbycie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kłodzko

 

Zarządzenie nr 120.050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.08.2018 14:43
Data weryfikacji:   07.08.2018 14:43
Data ostatniej zmiany:   07.08.2018 14:43 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 119.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.08.2018 14:41
Data weryfikacji:   07.08.2018 14:42
Data ostatniej zmiany:   07.08.2018 14:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 118.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie instrukcji zarządzania Systemem Oświatowym VULCAN w ramach Urzędu Miasta w Kłodzku oraz Jednostek budżetowychobsługiwanych finansowo przez Urząd Miasta
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.08.2018 13:24
Data weryfikacji:   07.08.2018 13:25
Data ostatniej zmiany:   07.08.2018 13:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 117.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Natalii Stanisławy Zajączkowskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:23
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:24
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:24 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 116.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Kamili Emilii Warachim na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:22
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:22
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 115.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Katarzyny Szuter-Kumanek na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:20
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:21
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:21 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 114.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Magdaleny Ewy Potoczniak na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:19
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:20
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 113.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Adriany Marii Iwańskiej na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:17
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:18
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 112.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Anny Karoliny Gerus na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:16
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:17
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 111.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Barbary Jadwigi Świerczek na stopień nauczyciela mianowanego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:14
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:15
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:15 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 110.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.08.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:11
Data weryfikacji:   03.08.2018 13:14
Data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:14 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 109.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.07.2018 13:22
Data weryfikacji:   26.07.2018 13:23
Data ostatniej zmiany:   26.07.2018 13:23 Rejestr zmian

w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie za rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 108.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:39
Data weryfikacji:   24.07.2018 08:40
Data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:40 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 107.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:38
Data weryfikacji:   24.07.2018 08:39
Data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 106.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:36
Data weryfikacji:   24.07.2018 08:37
Data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:37 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 105.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:35
Data weryfikacji:   24.07.2018 08:36
Data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 104.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:49
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:59
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:59 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 103.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:48
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:59
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:59 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 102.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:47
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:58
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 101.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:45
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:57
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 100.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:42
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:56
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:56 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 99.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:41
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:53
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:53 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 98.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:39
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:53
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:53 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 97.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  10.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:35
Data weryfikacji:   10.07.2018 13:51
Data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 96.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.07.2018 13:44
Data weryfikacji:   09.07.2018 13:45
Data ostatniej zmiany:   09.07.2018 13:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 95.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 2027.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  04.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  04.07.2018 08:20
Data weryfikacji:   04.07.2018 08:22
Data ostatniej zmiany:   04.07.2018 08:22 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 94.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  04.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  04.07.2018 08:18
Data weryfikacji:   04.07.2018 08:21
Data ostatniej zmiany:   04.07.2018 08:21 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 93.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczenia rekompensaty
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  03.07.2018
Data wprowadzenia do BIP:  03.07.2018 11:43
Data weryfikacji:   03.07.2018 11:46
Data ostatniej zmiany:   03.07.2018 11:46 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 92.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.06.2018 10:51
Data weryfikacji:   26.06.2018 10:52
Data ostatniej zmiany:   26.06.2018 10:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 91.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.06.2018 10:49
Data weryfikacji:   26.06.2018 10:50
Data ostatniej zmiany:   26.06.2018 10:50 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 90.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.06.2018 10:47
Data weryfikacji:   26.06.2018 10:48
Data ostatniej zmiany:   26.06.2018 10:48 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 89.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 09:51
Data weryfikacji:   19.06.2018 09:51
Data ostatniej zmiany:   19.06.2018 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 88.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 09:48
Data weryfikacji:   19.06.2018 09:50
Data ostatniej zmiany:   19.06.2018 09:50 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 87.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 09:46
Data weryfikacji:   19.06.2018 09:48
Data ostatniej zmiany:   19.06.2018 09:48 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 86.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2017/2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 10:02
Data weryfikacji:   18.06.2018 11:36
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 11:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 85.0050.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 11:35
Data weryfikacji:   18.06.2018 11:36
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 11:38 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 84.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz objęcia i umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:55
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:56
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:56 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 83.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:52
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:52
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:52 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 82.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:41
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:42
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:42 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 81.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.05.2018 10:41
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:36
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 80.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.05.2018 10:40
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:36
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 79.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu do przeprowadzenia postępowania nadania tytułu Sponsor Sportu Kłodzkiego za rok 2017.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:21
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:24
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:24 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 78.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Mecenatu Kultury Kłodzkiej do przeprowadzenia postępowania nadania tytułu Mecenas Kultury Kłodzkiej za rok 2017.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2018
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:16
Data weryfikacji:   18.06.2018 09:18
Data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:18 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 77.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  24.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.05.2018 10:33
Data weryfikacji:   24.05.2018 10:34
Data ostatniej zmiany:   24.05.2018 10:34 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 76.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:08
Data weryfikacji:   23.05.2018 13:08
Data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:08 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 75.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:06
Data weryfikacji:   23.05.2018 13:07
Data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 74.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:05
Data weryfikacji:   23.05.2018 13:06
Data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 73.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:04
Data weryfikacji:   23.05.2018 13:04
Data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:04 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 72.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:02
Data weryfikacji:   23.05.2018 13:03
Data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:03 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 71.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 12:59
Data weryfikacji:   23.05.2018 13:01
Data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:01 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 70.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 08:06
Data weryfikacji:   17.05.2018 08:07
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 08:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 69.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 08:05
Data weryfikacji:   17.05.2018 08:06
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 08:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 68.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 08:03
Data weryfikacji:   17.05.2018 08:04
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 08:04 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 67.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:43
Data weryfikacji:   17.05.2018 07:44
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:44 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 66.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:41
Data weryfikacji:   17.05.2018 07:42
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:42 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 65.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:37
Data weryfikacji:   17.05.2018 07:39
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 64.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:35
Data weryfikacji:   17.05.2018 07:36
Data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:36 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 63.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2018 12:05
Data weryfikacji:   16.05.2018 12:06
Data ostatniej zmiany:   16.05.2018 12:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 62.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2018 12:04
Data weryfikacji:   16.05.2018 12:05
Data ostatniej zmiany:   16.05.2018 12:05 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 61.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2018 12:03
Data weryfikacji:   16.05.2018 12:04
Data ostatniej zmiany:   16.05.2018 12:04 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 60.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  11.05.2018 10:50
Data weryfikacji:   11.05.2018 10:51
Data ostatniej zmiany:   11.05.2018 10:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 59.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 12:13
Data weryfikacji:   07.05.2018 12:14
Data ostatniej zmiany:   07.05.2018 12:14 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 58.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 12:11
Data weryfikacji:   07.05.2018 12:12
Data ostatniej zmiany:   07.05.2018 12:12 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 57.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 09:04
Data weryfikacji:   07.05.2018 09:05
Data ostatniej zmiany:   07.05.2018 09:05 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 56.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 09:02
Data weryfikacji:   07.05.2018 09:03
Data ostatniej zmiany:   07.05.2018 09:03 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 55.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 09:00
Data weryfikacji:   07.05.2018 09:00
Data ostatniej zmiany:   07.05.2018 09:00 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 54.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.05.2018
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 08:59
Data weryfikacji:   07.05.2018 08:59
Data ostatniej zmiany:   07.05.2018 08:59 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 53.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  26.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2018 10:37
Data weryfikacji:   26.04.2018 10:43
Data ostatniej zmiany:   26.04.2018 10:43 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 52.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 29
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  25.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  25.04.2018 09:35
Data weryfikacji:   25.04.2018 10:07
Data ostatniej zmiany:   25.04.2018 10:07 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 51.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  25.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  25.04.2018 09:29
Data weryfikacji:   25.04.2018 10:06
Data ostatniej zmiany:   25.04.2018 10:06 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 50.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku, ul. Wart 6
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  19.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  19.04.2018 15:40
Data weryfikacji:   19.04.2018 15:41
Data ostatniej zmiany:   19.04.2018 15:41 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 49.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  16.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  16.04.2018 11:30
Data weryfikacji:   16.04.2018 11:32
Data ostatniej zmiany:   16.04.2018 11:32 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 48.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  11.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  11.04.2018 14:19
Data weryfikacji:   11.04.2018 14:20
Data ostatniej zmiany:   11.04.2018 14:20 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 47.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  09.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  09.04.2018 14:23
Data weryfikacji:   11.04.2018 08:12
Data ostatniej zmiany:   11.04.2018 08:12 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 46.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:58
Data weryfikacji:   05.04.2018 09:59
Data ostatniej zmiany:   09.04.2018 14:00 Rejestr zmian

na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawewej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 22

Zarządzenie nr 45.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:50
Data weryfikacji:   05.04.2018 09:51
Data ostatniej zmiany:   05.04.2018 09:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 44.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.04.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:48
Data weryfikacji:   05.04.2018 09:49
Data ostatniej zmiany:   05.04.2018 09:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 43.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:59
Data weryfikacji:   28.03.2018 15:00
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 15:00 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 42.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:58
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:58
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 41.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:56
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:57
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:57 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 40.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:55
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:56
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:56 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 39.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:53
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:54
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:54 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 38.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:50
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:51
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:51 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 37.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:48
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:49
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 36.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:44
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:45
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:45 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 35.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:41
Data weryfikacji:   28.03.2018 14:42
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 34.0050.2018 BMK z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 13:24
Data weryfikacji:   28.03.2018 13:25
Data ostatniej zmiany:   28.03.2018 13:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 33.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sporządzenienia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  23.03.2018 08:38
Data weryfikacji:   23.03.2018 08:39
Data ostatniej zmiany:   23.03.2018 08:39 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 32.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  22.03.2018 13:16
Data weryfikacji:   22.03.2018 13:17
Data ostatniej zmiany:   22.03.2018 13:17 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 31.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:07
Data weryfikacji:   20.03.2018 09:12
Data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:12 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 30.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:05
Data weryfikacji:   20.03.2018 09:11
Data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:11 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 29.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:04
Data weryfikacji:   20.03.2018 09:11
Data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:11 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 28.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:02
Data weryfikacji:   20.03.2018 09:09
Data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:09 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 27.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  20.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:00
Data weryfikacji:   20.03.2018 09:08
Data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:08 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 26.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:30
Data weryfikacji:   14.03.2018 12:30
Data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 25.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:27
Data weryfikacji:   14.03.2018 12:28
Data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:28 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 24.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:26
Data weryfikacji:   14.03.2018 12:27
Data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:27 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 23.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:25
Data weryfikacji:   14.03.2018 12:25
Data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:25 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 22.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2018 13:48
Data weryfikacji:   01.03.2018 13:49
Data ostatniej zmiany:   01.03.2018 13:49 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 21.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2018 13:47
Data weryfikacji:   01.03.2018 13:48
Data ostatniej zmiany:   01.03.2018 13:48 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 20.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.03.2018
Data wprowadzenia do BIP:  01.03.2018 13:45
Data weryfikacji:   01.03.2018 13:46
Data ostatniej zmiany:   01.03.2018 13:46 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 19.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2018 13:01
Data weryfikacji:   27.02.2018 13:02
Data ostatniej zmiany:   27.02.2018 13:02 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 18.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  26.02.2018 11:07
Data weryfikacji:   26.02.2018 11:08
Data ostatniej zmiany:   26.02.2018 11:08 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 17.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 / 2027.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  14.02.2018 12:35
Data weryfikacji:   14.02.2018 12:35
Data ostatniej zmiany:   14.02.2018 12:35 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 16.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przejęcie miejsca zdarzenia (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 14:32
Data weryfikacji:   12.02.2018 14:33
Data ostatniej zmiany:   12.02.2018 14:33 Rejestr zmian

po zakończeniu czynności ratowniczych na drogach, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kłodzko

Zarządzenie Nr 15.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 14:29
Data weryfikacji:   12.02.2018 14:30
Data ostatniej zmiany:   12.02.2018 14:30 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 14.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 14:57
Data weryfikacji:   08.02.2018 14:58
Data ostatniej zmiany:   08.02.2018 14:58 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 13.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  08.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 14:56
Data weryfikacji:   08.02.2018 14:57
Data ostatniej zmiany:   08.02.2018 15:00 Rejestr zmian
Zarządzenie nr 12.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  05.02.2018 13:25
Data weryfikacji:   05.02.2018 13:25
Data ostatniej zmiany:   05.02.2018 13:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 11.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  24.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  24.01.2018 11:49
Data weryfikacji:   24.01.2018 11:55
Data ostatniej zmiany:   24.01.2018 11:55 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 10.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.01.2018 16:24
Data weryfikacji:   17.01.2018 16:25
Data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:25 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 9.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.01.2018 16:22
Data weryfikacji:   17.01.2018 16:22
Data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:22 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 8.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.01.2018 16:20
Data weryfikacji:   17.01.2018 16:20
Data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:20 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 7.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolenego 2017/2018 (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 13:49
Data weryfikacji:   15.01.2018 14:19
Data ostatniej zmiany:   15.01.2018 14:19 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 6.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania kosji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert do otwarcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 14:18
Data weryfikacji:   15.01.2018 14:19
Data ostatniej zmiany:   15.01.2018 14:19 Rejestr zmian

z zakresu: "Upowszechnianie kultury i tradycji wśród mieszkańców Kłodzka", "Kultury fizycznej i sportu", oraz "Pomocy społecznej".

Zarządzenie Nr 5.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.01.2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:41
Data weryfikacji:   15.01.2018 09:42
Data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:42 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 4.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.01.2018 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:31
Data weryfikacji:   15.01.2018 09:32
Data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:32 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 3.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:29
Data weryfikacji:   15.01.2018 09:30
Data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:30 Rejestr zmian
Zarządzenie Nr 2.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert (...)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:26
Data weryfikacji:   15.01.2018 09:28
Data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:28 Rejestr zmian

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r

Zarządzenie Nr 1.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2018 r. w sprawie powołania Punktu Konsultacyjnego w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:13
Data weryfikacji:   15.01.2018 09:14
Data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:17 Rejestr zmian