Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Informacja publiczna Informacja publiczna

Kategoria menu:Informacja publiczna

Informacja publiczna

Treść informacji

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058).

Definicja informacji publicznej.

Każda informacjao sprawachpublicznychstanowiinformację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie (art. 1 poz. 1)


Sposób dostarczenia wniosku:

 

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Ludności, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30;
  • przesłać na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko;
  • przesłać faxem na numer (074) 867 40 62
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: umklod@um.klodzko.pl
  • przesłać poprzez elektroniczną platformę ePUAP na adres  skrytki podawczej:
    /UMKlodzko/skrytka.


Termin załatwienia sprawy:


Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji administracyjnej.


Opłaty:


Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1) 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  27.06.2016
Data wprowadzenia do BIP:  27.06.2016 13:51
Data weryfikacji:   23.01.2020 15:05
Data ostatniej zmiany:   23.01.2020 15:05 Rejestr zmian