Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 1/6, pow. 5600,00 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 1/6, pow. 5600,00 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od 22.11.2022 r. do 13.12.2022 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 235.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.11.2022  w sprawie zmiany  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. 1/6 (AM-5) obręb Kukułka, o łącznej pow. 23,8864 ha, Kłodzko

Bi – inne tereny zabudowane,  

SW1K/00076782/7

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do użyczenia

pow. 5600,00 m2

Opis nieruchomości  przeznaczonej do użyczenia

działka zabudowana

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

na cele: oświatowo wychowawcze (strzelnica sportowa  przeznaczona do strzelania z broni pneumatycznej oraz urządzenia  gimnastyczne i siłowe),

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka, część działki nr 1/6 (AM-5) obręb Kukułka, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem   US/UT/U – przeznaczenie podstawowe usługi sportu i rekreacji, przeznaczenie dopuszczalne – usługi turystyki, usługi nieuciążliwe, zieleń urządzona, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Informacje o przeznaczeniu do użyczenia

użyczenie nieruchomości na czas oznaczony – 10 lat

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu  ( www.um.bip.klodzko.pl.  oraz www.klodzko.pl ) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko 

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2022 13:16
Data weryfikacji:   22.11.2022 13:17
Data ostatniej zmiany:   22.11.2022 13:17 Rejestr zmian