Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dot. ul. Czeska 34, pow. 28,44 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dot. ul. Czeska 34, pow. 28,44 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od 21.11.2022 r. r. do 12.12.2022 r. r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  234.0050.2022

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  21 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i katastru nieruchomości

 

lokal użytkowy położony w Kłodzku przy ul. Czeskiej 34  o powierzchni
28,44 m2, lokalizowany w obrębie nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działka nr 15/7 (AM-3), obręb Twierdza, SW1K/00052849/1; brak odrębnej księgi wieczystej dla lokalu; B - tereny mieszkaniowe

Opis nieruchomości 

Lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalnego - użytkowego, składający się z 1 pomieszczenia i WC. Powierzchnia użytkowa 28,44 m2. Stan techniczny lokalu ze z względu na duże zawilgocenie – średni, niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych przed rozpoczęciem działalności: zbicie tynków zawilgoconych na całym obwodzie pomieszczenia, wykonanie hydroizolacji, wykonanie tynków renowacyjnych (osuszających) na zawilgoconej części ścian, sprawdzenie dymowych i wentylacyjnych przewodów kominowych, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej, wymiana systemu ogrzewania, sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian
i sufitów, regulacja i drobne naprawy okien i drzwi, wymiana wodomierza.

 

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

Cele: najem dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem A18/MW/U/KS - przeznaczony pod funkcję usług, mieszkalnictwa i komunikacji obejmujący historyczny blok urbanistyczny najstarszej części miasta – dawnego Podgrodzia, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeczeniem określonym w mpzp.

Wywoławcza wysokość czynszu

20,00 zł / m2 + 23% VAT miesięcznie

 

Aktualizacja czynszu

Corocznie o stopień inflacji

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Najem nieruchomości na czas oznaczony 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty prawne lub osoby fizyczne

 

Termin wnoszenia opłat
za najem

Do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta Kłodzko (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat, na terenie, którego położona jest nieruchomość.

 

Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek- Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.11.2022 08:34
Data weryfikacji:   21.11.2022 08:36
Data ostatniej zmiany:   21.11.2022 08:36 Rejestr zmian