Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 26, ul. Partyzantów

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 26, ul. Partyzantów

Treść informacji

Termin wywieszenia: od dnia 17.11.2022 r. do dnia 08.12.2022 r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 226.0050.2022

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według KW i EGiB

 

dz. nr 26 (AM-3) obręb Nowy Świat,

o pow. 0,3332 ha,

Kłodzko ul. Partyzantów

B – tereny mieszkaniowe

SW1K/00090827/9

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

  1. 15,00 m2      2.  15,00 m2       3.  15,00 m2

4.  15,00 m2       5.  15,00 m2

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Z przeznaczeniem na cele parkingowe,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kłodzka, działka nr 26 (AM–3)
obręb Nowy Świat, wchodzi  w skład terenu oznaczonego symbolem D18.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w mpzp.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie do
czynszu doliczany jest należny podatek VAT (23%)

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawy

do 10 – tego każdego miesiąca z góry 

Zasady aktualizacji opłat

corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

dzierżawa nieruchomości na czas oznaczony 3 lat

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl. oraz www.klodzko.pl) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

 Marzena Kukułka, tel. 74/865-46-30

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 13:14
Data weryfikacji:   17.11.2022 13:14
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 13:14 Rejestr zmian