Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 42/9, ul. J. Długosza, pow. 165,00 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 42/9, ul. J. Długosza, pow. 165,00 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od dnia 17.11.2022 r. do dnia 08.12.2022 r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 227.0050.2022

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. nr 42/9 (AM-2) obręb Nowy Świat, o pow. 0,3040 ha,

Kłodzko, ul. Jan Długosza

R IIIa – grunty rolne

SW1K/00089425/1

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy

pow. 165,00 m2

Opis nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy

teren niezabudowany

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

na cele: rekreacyjne,

zgodnie z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka, działka nr 112/2 (AM–2) obręb Nowy Świat, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w Studium Uwarunkowań.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

0,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy rocznie do czynszu doliczany jest należny podatek VAT  (23%)

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawy

do 31 marca każdego roku z góry 

Zasady aktualizacji opłat

corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

dzierżawa nieruchomości na czas oznaczony 3 lat

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl.  oraz www.klodzko.pl) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Podpisał Burmistrza Miasta Kłodzka Michał Piszko

 Sporządziła:

Marzena Kukułka, tel. 74/865-46-30

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 13:08
Data weryfikacji:   17.11.2022 13:09
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 13:09 Rejestr zmian