Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 126/9, pow. 200,00 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 126/9, pow. 200,00 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od dnia 17.11.2022 r. do dnia 08.12. 2022 r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 225.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. nr 126/9 (AM-5) obręb Twierdza, o pow. 0,4703 ha,

Kłodzko,

ŁIV – łąki trwałe

ŁIII – łąki trwałe

R IVa – grunty rolne

SW1K/00085143/2

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy

pow. 200,00 m2

Opis nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy

działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

na cele parkingowe,

zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka, działka
nr 126/9 (AM-5) obręb Twierdza wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem D1ZP – tereny zieleni urzędowej (parki, tereny zieleni rekreacyjnej) sposób zagospodarowani zgodny z ustaleniami w mpzp.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

- 2,20 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie do czynszu doliczany jest należny podatek VAT  (23%)

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawy

do 10-tego każdego miesiąca z góry 

Zasady aktualizacji opłat

corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

dzierżawa nieruchomości na czas oznaczony 3 lat

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl.  oraz www.klodzko.pl) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 12:09
Data weryfikacji:   17.11.2022 12:11
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 12:11 Rejestr zmian