Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 113, ul. W.Stwosza, pow. 1,00 m2

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dot. dz. nr 113, ul. W.Stwosza, pow. 1,00 m2

Treść informacji

Termin wywieszenia: od 17.11.2022 r. do 08.12.2022 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 224.0050.2022

 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.11.2022 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. 113 (AM-1) obręb Centrum, o  pow. 0,0311 ha,
Kłodzko, ul. Wita Stwosza,

dr – droga,   

SW1K/00092131/7,

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy

1,00 m2

Opis nieruchomości  przeznaczonej do dzierżawy

działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

ustawienie 1 potykacza reklamowego,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka, działka nr 113 (AM-1) obręb Centrum, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 1.KD-P – ciąg pieszy, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

30,00 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy miesięcznie, do czynszu doliczany jest należny podatek VAT  (23%),

Terminy wnoszenia opłat za dzierżawy

do 10 - go każdego miesiąca z góry, 

Zasady aktualizacji opłat

corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni,

Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy

dzierżawa nieruchomości na czas oznaczony – 3 lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl.  oraz www.klodzko.pl ) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Podpisał: Burmistrz miasta Kłodzka Michał Piszko

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2022 12:05
Data weryfikacji:   17.11.2022 12:06
Data ostatniej zmiany:   17.11.2022 12:06 Rejestr zmian