Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dot. dz. nr 24/21

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dot. dz. nr 24/21

Treść informacji

Termin wywieszenia: od dnia 03.11.2022 r. do dnia 24.11.2022 r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 217.0050.2022

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. nr 24/21 (AM-13), obręb Jurandów, Kłodzko - miasto, SW1K/00068114/5, sklasyfikowana w ewidencji gruntów
i budynków jako grunty orne - RIIIa,

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

pow. 0,1678 ha

Opis nieruchomości 

nieruchomość gruntowa położona w pośredniej części miasta, usytuowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Kształt działki regularny, ukształtowanie terenu działki płaskie. Działka nieogrodzona, posiadająca dojazd utwardzony. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej.

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LX/461/2006 Rady Miejskiej
w Kłodzko, działka nr 24/21 (AM-13) obręb Jurandów,
wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem D46 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z mpzp.

Obciążenia i zobowiązania

nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Forma oddania nieruchomości

sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

Cena nieruchomości:

150 000,00 zł netto  do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%;

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta Kłodzko (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 19.12.2022 r.

 Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

 Sporządziła: M. Kukułka

Pliki powiązane z informacją

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  03.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2022 13:32
Data weryfikacji:   03.11.2022 13:33
Data ostatniej zmiany:   03.11.2022 13:33 Rejestr zmian