Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Mieszkalnictwa

Opis:

1. Do zadań Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych i Mieszkalnictwa należą w szczególności:
1)    współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. oraz innymi zarządcami nieruchomościami w zakresie spraw związanych z planowaniem remontów w zasobach gminnych;
2)    weryfikowanie i akceptowanie rocznych planów remontowych w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego;
3)    prowadzenie całości spraw związanych z przydziałem i zamianami mieszkań oraz przekwaterowaniem do lokali mieszkalnych;
4)    prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
5)    prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów na cele mieszkalne;
6)    prowadzenie dokumentacji związanej z przekwaterowaniem osób z lokali nienadających się na pobyt stały;
7)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem stron w sprawach lokalowych;
8)    udział w spotkaniach burmistrza z mieszkańcami w sprawach mieszkaniowych;
9)    współpraca z merytorycznym wydziałem w zakresie dotyczącym ewidencji ludności;
10)    prowadzenie spraw związanych z przydziałem pomieszczeń przyległych;
11)    przedstawianie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach mieszkaniowych;
12)    prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali opuszczonych przez najemców na rzecz osób bliskich;
13)    prowadzenie spraw związanych ze zmianą funkcji lokalu;
14)    uczestnictwo w pracach Komisji doraźnej Rady Miejskiej ds. lokalowych;
15)    podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
16)    zawieranie umów w celu zapewnienie dostawy mediów, odbioru nieczystości stałych i ciekłych z budynków będących własnością gminy i stanowiących zasób mieszkaniowy;
17)    weryfikowanie i akceptowanie zakresu robót remontowych przedstawianych przez zarządców nieruchomości dot. zasobu mieszkaniowego gminy – dotyczy kosztorysów i sporządzania zleceń na prace remontowe;
18)     weryfikowanie faktur i not księgowych pod względem merytorycznym oraz pod kątem zgodności współpracy z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. z Gminą Miejską Kłodzko, w tym bieżące kontrolowanie wydatków dokonywanych przez spółkę;
19)    prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów najmów na lokale socjalne;
20)    prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem lokali gminnych;
21)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych;
22)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nadpłat za lokale mieszkalne i socjalne;
23)    prowadzenie spraw związanych z podziałem mieszkań;
24)    prowadzenie spraw związanych z remontami mieszkań romskich;
25)    wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych;
26)    uczestnictwo w wizjach i oględzinach lokalowych oraz odbiorach mieszkań;
27)    prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz lokali do remontu we własnym zakresie;
28)    prowadzenie ewidencji pustostanów;
29)    prowadzenie spraw związanych z zamianami wzajemnymi mieszkań oraz zamianami z urzędu;
30)    prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję;
31)    prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i jej aktualizacja;
32)    reprezentowanie i wyrażanie woli gminy w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
33)    weryfikacja zgodności z prawem uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
34)    przedstawianie propozycji dotyczących udziału finansowego wspólnot mieszkaniowych związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych (kosztami inwestycji i modernizacyjnymi);
35)    przedkładanie propozycji dotyczących udzielania absolutorium zarządom wspólnot mieszkaniowych;
36)    przedkładanie propozycji dotyczących zmian w strukturze udziałów własnościowych w nieruchomościach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
37)    wykonywanie uprawnień właścicielskich wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza);
38)    współpraca z zarządami i zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych oraz bieżąca współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z. o.o. w zakresie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
39)    ustalanie wysokości należnej od Gminy miesięcznej zaliczki dla poszczególnych wspólnot.
2.    Pracą Wydziału Wspólnot Mieszkaniowych i Mieszkalnictwa kieruje kierownik.
3.    Nadzór nad Wydziałem Wspólnot Mieszkaniowych i Mieszkalnictwa sprawuje burmistrz.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Mieszkalnictwa"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
  Autor ostatniej poprawki:   Paweł Solecki
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   4627
  data wytworzenia informacji:  08.03.2017
  data wprowadzenia do BIP:  08.03.2017 12:34
  data weryfikacji:   08.03.2017 15:17
  data ostatniej zmiany:   08.03.2017 12:34 Rejestr zmian