Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Urząd Stanu Cywilnego

Opis:


NA ŻYCZENIA KLIENTA !!! 
DRUKUJEMY KARTY USŁUG 
Z  BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ


 


Wnioski dostępne w USC  do pobrania>>>


 


Urząd Stanu Cywilnego w Kłodzku


pl. Bolesława Chrobrego 1


57-300 Kłodzko


 


Sala Ślubów


Muzeum Ziemi Kłodzkiej


ul. Łukasiewicza 4


57-300 Kłodzko


 


 


e-mail: umklod@um.klodzko.pl


tel.       74-8654600


fax.      74-8674062


 


 


kierownik USC:                                    74-8654634    p. 202


z-ca kierownika USC:                            74-8654616    p. 202


urodzenia:                                          74-8654604    p. 205


małżeństwa:                                        74-8654639    p. 202


zgony:                                               74-8654642    p. 204


odpisy aktów:                                                  74-8654604    p. 203


dowody osobiste:                                 74-8654643    p. 110


dowody osobiste:                                 74-8654659    p. 110


ewidencja ludności:                              74-8654648    p. 112


 


 


 


Opłatę skarbową należy kierować na konto:             Gospodarczy BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE O/KŁODZKO


 

                                              Nr 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

 

                          Dla osób dokonujących wpłat z kont zagranicznych:

 

                              Kod swift banku  PL   xxx    GBWCPLPP

                                                                  /26 cyfr/

 


 


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:


1)      rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego;


2)      przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie protokołów, wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o stanie cywilnym osób;


3)      wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego;


4)      wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;


5)      przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz uprawnionych instytucji i stron;


6)      przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i sporządzaniu do nich skorowidzów;


7)      organizowanie uroczystości jubileuszowych;


8)      wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska;


9)      współpraca z urzędami na terenie całego kraju w zakresie: składania informacji meldunkowych dotyczących urodzeń, małżeństw zgonów, potwierdzania danych zawartych
w aktach stanu cywilnego;


10)  przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do właściwego archiwum po upływie ustawowego okresu ich przechowywania, określonego dla urzędów stanu  cywilnego,


11)  prowadzenie zadań wynikających z nadawania numerów PESEL;


12)  prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy;


13)  prowadzenie postepowań w zakresie wymeldowania;


14)  udzielanie informacji osobowo-adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;


15)  współpraca z wydziałami w zakresie zapisów w ewidencji ludności;


16)  wydawanie poświadczeń zameldowania i wymeldowania;


17)  sporządzanie na potrzeby placówek oświatowych wykazów dzieci;


18)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie uchyleń czynności materialno-technicznych;


19)  prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;


20)  prowadzenie rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw
do głosowania;


21)  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony
i współdziałanie z organami wojskowymi, w tym przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, sporządzanie wykazów i wezwań osób rocznika podstawowego i starszego podlegających kwalifikacji wojskowej oraz poszukiwanie osób, które nie zgłaszały się do kwalifikacji, prowadzenie postępowań egzekucyjnych przymuszających do zgłoszenia się do kwalifikacji (sporządzanie dokumentacji - tytuły wykonawcze, w sprawie doprowadzeń przez policję);


22)  prowadzenie spraw  z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach;


23)  prowadzenie spraw z zakresu ustawy o repatriacji;


24)  sporządzanie branżowych sprawozdań w tym na potrzeby GUS-u. 1. Urzędem  Stanu Cywilego kieruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 2. Burmistrz może powołać zastępców kierowników Urzędu Stanu Cywilnego.

 3. Nadzór nad Urzędem Stanu Cywilnego sprawuje burmistrz.


Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne do pobrania>>>


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Urząd Stanu Cywilnego"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Andrzej Pokojewski
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   19135
  data wytworzenia informacji:  18.11.2015
  data wprowadzenia do BIP:  18.11.2015 14:28
  data weryfikacji:   08.11.2016 10:22
  data ostatniej zmiany:   18.11.2015 14:28 Rejestr zmian