Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Burmistrz Miasta Kłodzko poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

OPIS STANOWISKA PRACY  W URZĘDZIE MIASTA W KŁODZKU


A.    DANE PODSTAWOWE

1)    Nazwa stanowiska pracy
  Stanowisko ds. księgowości


B.    WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1.     Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
co najmniej średnie lub średnie branżowe
2. Profil  (specjalność)
ekonomia (rachunkowość lub finanse),
3. Wymagania obligatoryjne
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
3) brak skazania skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (mile widziana praktyka w jednostce budżetowej).

4.  Umiejętności zawodowe
Znajomość regulacji prawnych  z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,  dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków oraz dobra orgaznizacja pracy własnej.

C.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.   Zadania główne:


1)   Bieżące i systematyczne prowadzenie księgowej ewidencji dokumentów księgowych zgodnie z Ustawą  z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
2)   Prowadzenie bieżących rozliczeń z kontrahentami,
3)   Sporządzanie sprawozdań w zakresie i terminach określonych przepisami,
4)   Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
5)   Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostki obsługiwane  pod względem finansowym.
2.       Zadania okresowe
1)  Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostek obsługiwanych.
2)  Przeprowadzanie okresowych analiz z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
3)  Inwentaryzowanie na koniec roku kont księgowych,

 

Osoby spełniające wymagania oraz zainteresowane, prosimy o kontakt z kierownikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, panią Joanną Kozak.
Urząd Miasta w Kłodzku
Pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Tel. 74 8654622
w terminie do 28 lutego 2019 roku.
Autor:Magdalena Serafin (2019.02.22 13:45)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego (2019)

W 2019 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.17 14:57)

Informacja Burmistrza w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

do pobrania>>>

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.09 12:49)

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.30


Adres redakcji BIP:

Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609


  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   186018
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   31.12.2018 09:47 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]