Biuletyn Informacji Publicznej:

 

KOMUNIKATY

Burmistrz Miasta Kłodzko poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

OPIS STANOWISKA PRACY  W URZĘDZIE MIASTA W KŁODZKU


A.    DANE PODSTAWOWE

1)    Nazwa stanowiska pracy
  Stanowisko ds. księgowości


B.    WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1.     Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
co najmniej średnie lub średnie branżowe
2. Profil  (specjalność)
ekonomia (rachunkowość lub finanse),
3. Wymagania obligatoryjne
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
3) brak skazania skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (mile widziana praktyka w jednostce budżetowej).

4.  Umiejętności zawodowe
Znajomość regulacji prawnych  z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,  dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków oraz dobra orgaznizacja pracy własnej.

C.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.   Zadania główne:


1)   Bieżące i systematyczne prowadzenie księgowej ewidencji dokumentów księgowych zgodnie z Ustawą  z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
2)   Prowadzenie bieżących rozliczeń z kontrahentami,
3)   Sporządzanie sprawozdań w zakresie i terminach określonych przepisami,
4)   Współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
5)   Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostki obsługiwane  pod względem finansowym.
2.       Zadania okresowe
1)  Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostek obsługiwanych.
2)  Przeprowadzanie okresowych analiz z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
3)  Inwentaryzowanie na koniec roku kont księgowych,

 

Osoby spełniające wymagania oraz zainteresowane, prosimy o kontakt z kierownikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, panią Joanną Kozak.
Urząd Miasta w Kłodzku
Pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Tel. 74 8654622
w terminie do 28 lutego 2019 roku.
Autor:Magdalena Serafin (2019.02.22 13:45)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego (2019)

W 2019 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.17 14:57)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Adres redakcji BIP:
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   186019
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   31.12.2018 09:47 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]

 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij