Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
26825. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 214 000 euro.

25. Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko".

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Gredys
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Marta Gredys
Autor ostatniej poprawki:   Marta Gredys
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marta Gredys
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  30.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  30.11.2020 13:38
data weryfikacji:   30.11.2020 13:38
data ostatniej zmiany:   30.11.2020 13:43 Rejestr zmian
273Głosowanie radych XXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26.11.2020r.

 Załącznik dostepny w formacie pdf zawierający wyniki głosowania radnych podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku w dniu 26 listopada 2020 roku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  30.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  30.11.2020 12:52
data weryfikacji:   30.11.2020 12:55
data ostatniej zmiany:   30.11.2020 12:55 Rejestr zmian
267Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dot. działki nr 34/10

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Alina Sławińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  30.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  30.11.2020 12:29
data weryfikacji:   30.11.2020 12:33
data ostatniej zmiany:   30.11.2020 12:33 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 215.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30.11.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4
data wytworzenia informacji:  30.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  30.11.2020 12:21
data weryfikacji:   30.11.2020 12:25
data ostatniej zmiany:   30.11.2020 12:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zasad przydzielania ekwiwalentu pieniężnego na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego celem zachowania uroczystej formy w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz uroczystości jubileuszy par małżeńskich.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Urząd Stanu Cywilnego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  27.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2020 13:52
data weryfikacji:   27.11.2020 13:54
data ostatniej zmiany:   27.11.2020 13:54 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 214.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 12:59
data weryfikacji:   27.11.2020 13:43
data ostatniej zmiany:   27.11.2020 13:43 Rejestr zmian
268Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3725
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 09:43
data weryfikacji:   27.11.2020 10:02
data ostatniej zmiany:   27.11.2020 10:02 Rejestr zmian
268Wydanie zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewów

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5053
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 09:09
data weryfikacji:   27.11.2020 10:01
data ostatniej zmiany:   27.11.2020 10:01 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 211.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2020 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 14:32
data weryfikacji:   26.11.2020 14:33
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 14:33 Rejestr zmian
273Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej pn. Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2021 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   22
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 14:12
data weryfikacji:   26.11.2020 14:29
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 14:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 211.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2020 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 14:17
data weryfikacji:   26.11.2020 14:19
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 14:19 Rejestr zmian
273Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2021.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   15
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 13:43
data weryfikacji:   26.11.2020 14:14
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 14:14 Rejestr zmian
267Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat, dot. ul. Łukasińskiego 43

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 12:46
data weryfikacji:   26.11.2020 12:47
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 12:47 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 213.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 11:49
data weryfikacji:   26.11.2020 11:55
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 11:55 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 212.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 11:32
data weryfikacji:   26.11.2020 11:43
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 11:43 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 211.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.11.2020 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 11:16
data weryfikacji:   26.11.2020 11:21
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 11:21 Rejestr zmian
273XXVI sesja Rady Miasta Kłodzko - transmisja

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  26.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2020 10:44
data weryfikacji:   26.11.2020 10:56
data ostatniej zmiany:   26.11.2020 10:56 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostaw ciepła (kotłowni wraz z urządzeniami, zlokalizowanej w Kłodzku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 15).

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  25.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2020 13:42
data weryfikacji:   25.11.2020 13:45
data ostatniej zmiany:   25.11.2020 13:45 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostaw ciepła (sprzedaż kotłowni zlokalizowanej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 7).

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   22
data wytworzenia informacji:  25.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2020 13:28
data weryfikacji:   25.11.2020 13:31
data ostatniej zmiany:   25.11.2020 13:31 Rejestr zmian
267Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Jana Matejki 4

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   74
data wytworzenia informacji:  25.11.2020
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2020 13:11
data weryfikacji:   25.11.2020 13:16
data ostatniej zmiany:   25.11.2020 13:16 Rejestr zmian