Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2020

Ilość wyświetleń: 672

 

idSpis informacji publicznych
273Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 03.04.2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   30
data wytworzenia informacji:  03.04.2020
data wprowadzenia do BIP:  03.04.2020 10:06
data weryfikacji:   03.04.2020 10:07
data ostatniej zmiany:   03.04.2020 10:07 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.04.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,

pn. „Popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kłodzka jako źródła zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie umiejętności oraz postaw chroniących przed uzależnieniami”.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   40
data wytworzenia informacji:  02.04.2020
data wprowadzenia do BIP:  02.04.2020 12:00
data weryfikacji:   02.04.2020 12:01
data ostatniej zmiany:   02.04.2020 12:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 20/20 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   90
data wytworzenia informacji:  19.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  19.03.2020 14:53
data weryfikacji:   19.03.2020 14:58
data ostatniej zmiany:   19.03.2020 14:58 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   53
data wytworzenia informacji:  19.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  19.03.2020 14:51
data weryfikacji:   19.03.2020 14:57
data ostatniej zmiany:   19.03.2020 14:57 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta w Kłodzku zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom Miasta Kłodzka oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   58
data wytworzenia informacji:  19.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  19.03.2020 14:37
data weryfikacji:   19.03.2020 14:41
data ostatniej zmiany:   19.03.2020 14:41 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Instalacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku".

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   38
data wytworzenia informacji:  16.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.03.2020 09:01
data weryfikacji:   16.03.2020 09:02
data ostatniej zmiany:   16.03.2020 09:02 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   41
data wytworzenia informacji:  16.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.03.2020 09:00
data weryfikacji:   16.03.2020 09:01
data ostatniej zmiany:   16.03.2020 09:01 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2020 r. w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   36
data wytworzenia informacji:  16.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.03.2020 08:59
data weryfikacji:   16.03.2020 09:00
data ostatniej zmiany:   16.03.2020 09:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   38
data wytworzenia informacji:  16.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.03.2020 08:58
data weryfikacji:   16.03.2020 08:58
data ostatniej zmiany:   16.03.2020 08:58 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przez uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   79
data wytworzenia informacji:  02.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  02.03.2020 11:03
data weryfikacji:   02.03.2020 11:04
data ostatniej zmiany:   02.03.2020 11:04 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kłodzku w 2020 roku w zamian za święta przypadające w sobotę.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   88
data wytworzenia informacji:  28.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2020 13:27
data weryfikacji:   02.03.2020 11:02
data ostatniej zmiany:   02.03.2020 11:02 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów Ne terenie Miasta Kłodzka i prowadzenia na nich akcja zima.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   77
data wytworzenia informacji:  28.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2020 13:22
data weryfikacji:   02.03.2020 11:02
data ostatniej zmiany:   02.03.2020 11:02 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie oraz wdrożenie portalu Biura Obsługi Interesanta z modułem eusług oraz systemu obiegu dokumentów zintegrowanego z EBOI.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   74
data wytworzenia informacji:  28.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2020 13:24
data weryfikacji:   02.03.2020 11:01
data ostatniej zmiany:   02.03.2020 11:01 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań Publicznych w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   72
data wytworzenia informacji:  28.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2020 13:20
data weryfikacji:   28.02.2020 13:21
data ostatniej zmiany:   28.02.2020 13:21 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań Publicznych w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   65
data wytworzenia informacji:  28.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2020 13:12
data weryfikacji:   28.02.2020 13:13
data ostatniej zmiany:   28.02.2020 13:13 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla osób zatrudnionych na podstawie powołania

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   72
data wytworzenia informacji:  28.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2020 13:11
data weryfikacji:   28.02.2020 13:12
data ostatniej zmiany:   28.02.2020 13:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku pn. Wspieranie form pomocy psychoterapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno profilaktycznej dla rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   86
data wytworzenia informacji:  18.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  18.02.2020 14:50
data weryfikacji:   18.02.2020 14:51
data ostatniej zmiany:   18.02.2020 14:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.02.2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Kłodzku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   80
data wytworzenia informacji:  18.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  18.02.2020 14:49
data weryfikacji:   18.02.2020 14:50
data ostatniej zmiany:   18.02.2020 14:50 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.02.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   119
data wytworzenia informacji:  10.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  10.02.2020 14:21
data weryfikacji:   10.02.2020 14:22
data ostatniej zmiany:   10.02.2020 14:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31.01.2020 r. w sprawie powołania składu komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   191
data wytworzenia informacji:  31.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  31.01.2020 15:13
data weryfikacji:   31.01.2020 15:13
data ostatniej zmiany:   31.01.2020 15:13 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   180
data wytworzenia informacji:  31.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  31.01.2020 15:11
data weryfikacji:   31.01.2020 15:12
data ostatniej zmiany:   31.01.2020 15:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia16.01..2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   129
data wytworzenia informacji:  31.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  31.01.2020 11:53
data weryfikacji:   31.01.2020 11:54
data ostatniej zmiany:   31.01.2020 11:54 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   139
data wytworzenia informacji:  14.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2020 15:14
data weryfikacji:   14.01.2020 15:15
data ostatniej zmiany:   14.01.2020 15:15 Rejestr zmian