Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2019

Ilość wyświetleń: 544

 

idSpis informacji publicznych
273Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   12
data wytworzenia informacji:  19.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.03.2019 15:07
data weryfikacji:   19.03.2019 15:07
data ostatniej zmiany:   19.03.2019 15:07 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.03.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   15
data wytworzenia informacji:  12.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  12.03.2019 14:10
data weryfikacji:   14.03.2019 13:12
data ostatniej zmiany:   14.03.2019 13:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.03.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  14.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 13:11
data weryfikacji:   14.03.2019 13:12
data ostatniej zmiany:   14.03.2019 13:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   26
data wytworzenia informacji:  12.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  12.03.2019 14:09
data weryfikacji:   12.03.2019 14:10
data ostatniej zmiany:   12.03.2019 14:10 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie brakowania i zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodzku, w okręgu wyborczym Nr 1, obwodzie głosowania nr 1, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015r., oraz dokumentów z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodzku, w okręgu wyborczym Nr 5, obwodzie głosowania nr 5, przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2016r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  08.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  08.03.2019 12:46
data weryfikacji:   08.03.2019 12:46
data ostatniej zmiany:   08.03.2019 12:46 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 01.03.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   27
data wytworzenia informacji:  05.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.03.2019 09:07
data weryfikacji:   05.03.2019 09:08
data ostatniej zmiany:   05.03.2019 09:08 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  28.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  28.02.2019 15:14
data weryfikacji:   28.02.2019 15:14
data ostatniej zmiany:   28.02.2019 15:14 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku pn. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i dotkniętych problemem alkoholowym zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   11
data wytworzenia informacji:  27.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 13:00
data weryfikacji:   27.02.2019 13:00
data ostatniej zmiany:   27.02.2019 13:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku, poprzez wspieranie form pomocy psychoterapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno profilaktycznej dla rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  27.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 12:59
data weryfikacji:   27.02.2019 12:59
data ostatniej zmiany:   27.02.2019 12:59 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, pn. Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych koszykówki połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  27.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2019 12:57
data weryfikacji:   27.02.2019 12:58
data ostatniej zmiany:   27.02.2019 12:58 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Ppomocy społecznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   27
data wytworzenia informacji:  26.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  26.02.2019 10:00
data weryfikacji:   26.02.2019 10:01
data ostatniej zmiany:   26.02.2019 10:01 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  20.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  20.02.2019 12:12
data weryfikacji:   20.02.2019 12:15
data ostatniej zmiany:   20.02.2019 12:15 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.02.2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw przekazania i brakowania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych w dniu 21 października 2018 roku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   43
data wytworzenia informacji:  12.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2019 09:39
data weryfikacji:   12.02.2019 09:40
data ostatniej zmiany:   12.02.2019 09:40 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2019.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   33
data wytworzenia informacji:  12.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2019 09:37
data weryfikacji:   12.02.2019 09:38
data ostatniej zmiany:   12.02.2019 09:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów uzależnień.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   86
data wytworzenia informacji:  08.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2019 10:17
data weryfikacji:   08.02.2019 10:18
data ostatniej zmiany:   08.02.2019 10:18 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   68
data wytworzenia informacji:  30.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  30.01.2019 10:10
data weryfikacji:   30.01.2019 10:10
data ostatniej zmiany:   30.01.2019 10:10 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania zoczonych ofert do otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r.w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   49
data wytworzenia informacji:  30.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  30.01.2019 10:08
data weryfikacji:   30.01.2019 10:09
data ostatniej zmiany:   30.01.2019 10:09 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25.01.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   62
data wytworzenia informacji:  25.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  25.01.2019 15:07
data weryfikacji:   25.01.2019 15:08
data ostatniej zmiany:   25.01.2019 15:08 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   54
data wytworzenia informacji:  25.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  25.01.2019 13:44
data weryfikacji:   25.01.2019 13:45
data ostatniej zmiany:   25.01.2019 13:45 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 9.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji wyceny mienia (agregaty prądotwórcze).

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   45
data wytworzenia informacji:  24.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  24.01.2019 14:21
data weryfikacji:   24.01.2019 14:22
data ostatniej zmiany:   24.01.2019 14:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 8/.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   76
data wytworzenia informacji:  18.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.01.2019 14:16
data weryfikacji:   18.01.2019 14:16
data ostatniej zmiany:   18.01.2019 14:16 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10.01.2019 r. w zmieniające zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 marca 2016roku w sprawie wykazu osób upoważnionych do wystawiania i sporządzania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur VAT

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   69
data wytworzenia informacji:  18.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.01.2019 14:15
data weryfikacji:   18.01.2019 14:15
data ostatniej zmiany:   18.01.2019 14:15 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.01.2019 r. w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Zespołu ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   42
data wytworzenia informacji:  11.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 13:19
data weryfikacji:   11.01.2019 13:20
data ostatniej zmiany:   11.01.2019 13:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zakresie spraw Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   44
data wytworzenia informacji:  11.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 13:18
data weryfikacji:   11.01.2019 13:19
data ostatniej zmiany:   11.01.2019 13:19 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 07.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   79
data wytworzenia informacji:  11.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 13:17
data weryfikacji:   11.01.2019 13:18
data ostatniej zmiany:   11.01.2019 13:18 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   48
data wytworzenia informacji:  11.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 13:16
data weryfikacji:   11.01.2019 13:17
data ostatniej zmiany:   11.01.2019 13:17 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2019 r. dotyczące powołania zespołu w sprawie ustalenia modelu finansowania zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji przekazanych spółce : Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z.o.o.z siedzibą w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   60
data wytworzenia informacji:  07.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.01.2019 10:50
data weryfikacji:   07.01.2019 10:50
data ostatniej zmiany:   07.01.2019 10:50 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2012 z dnia 28.06.2012.r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   82
data wytworzenia informacji:  07.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.01.2019 10:47
data weryfikacji:   07.01.2019 10:49
data ostatniej zmiany:   07.01.2019 10:49 Rejestr zmian