Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2018

Ilość wyświetleń: 4996

 

idSpis informacji publicznych
273Zarządzenie Nr 203 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018-2027

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1107
data wytworzenia informacji:  07.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2019 08:38
data weryfikacji:   07.03.2019 08:39
data ostatniej zmiany:   07.03.2019 08:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 202 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2019 r. skazani kierowani przez dyrektora zakładu karnego mogą wykonywać prace na cele społeczne.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   691
data wytworzenia informacji:  28.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.12.2018 15:17
data weryfikacji:   07.03.2019 08:38
data ostatniej zmiany:   07.03.2019 08:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 201 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
ilość wyświetleń:   618
data wytworzenia informacji:  07.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.03.2019 08:36
data weryfikacji:   07.03.2019 08:37
data ostatniej zmiany:   07.03.2019 08:37 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 200 .0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   700
data wytworzenia informacji:  28.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.12.2018 10:39
data weryfikacji:   28.12.2018 10:39
data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 199.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
ilość wyświetleń:   728
data wytworzenia informacji:  21.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2018 13:07
data weryfikacji:   28.12.2018 10:38
data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 198.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
ilość wyświetleń:   718
data wytworzenia informacji:  21.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2018 13:05
data weryfikacji:   28.12.2018 10:38
data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 197.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Kazimierz Wiórko
ilość wyświetleń:   726
data wytworzenia informacji:  21.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2018 10:36
data weryfikacji:   28.12.2018 10:38
data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 196.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   708
data wytworzenia informacji:  28.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.12.2018 10:24
data weryfikacji:   28.12.2018 10:26
data ostatniej zmiany:   28.12.2018 10:26 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 195.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   695
data wytworzenia informacji:  19.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  19.12.2018 09:12
data weryfikacji:   19.12.2018 09:14
data ostatniej zmiany:   19.12.2018 09:14 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 194.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   733
data wytworzenia informacji:  18.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2018 09:18
data weryfikacji:   18.12.2018 09:38
data ostatniej zmiany:   21.12.2018 10:19 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 193.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   666
data wytworzenia informacji:  18.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2018 09:15
data weryfikacji:   18.12.2018 09:37
data ostatniej zmiany:   21.12.2018 10:07 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 192.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   683
data wytworzenia informacji:  18.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2018 09:03
data weryfikacji:   18.12.2018 09:36
data ostatniej zmiany:   18.12.2018 09:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 191.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   742
data wytworzenia informacji:  05.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 14:55
data weryfikacji:   05.12.2018 14:59
data ostatniej zmiany:   05.12.2018 14:59 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 190.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   767
data wytworzenia informacji:  05.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 14:53
data weryfikacji:   05.12.2018 14:57
data ostatniej zmiany:   05.12.2018 14:57 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 189.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegłowości projektów planów finasowych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   738
data wytworzenia informacji:  05.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 14:49
data weryfikacji:   05.12.2018 14:56
data ostatniej zmiany:   05.12.2018 14:56 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 188.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   764
data wytworzenia informacji:  28.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:36
data weryfikacji:   28.11.2018 08:36
data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 187.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   690
data wytworzenia informacji:  28.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:34
data weryfikacji:   28.11.2018 08:35
data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 186.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   648
data wytworzenia informacji:  28.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:33
data weryfikacji:   28.11.2018 08:34
data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:34 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 185.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   638
data wytworzenia informacji:  28.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:31
data weryfikacji:   28.11.2018 08:32
data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 184.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 listopada 2018 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   662
data wytworzenia informacji:  28.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.11.2018 08:28
data weryfikacji:   28.11.2018 08:29
data ostatniej zmiany:   28.11.2018 08:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 183.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   769
data wytworzenia informacji:  23.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:44
data weryfikacji:   23.11.2018 14:45
data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:45 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 182.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   738
data wytworzenia informacji:  23.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:42
data weryfikacji:   23.11.2018 14:43
data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:43 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 181.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   647
data wytworzenia informacji:  23.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:38
data weryfikacji:   23.11.2018 14:39
data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 180.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   616
data wytworzenia informacji:  23.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2018 14:32
data weryfikacji:   23.11.2018 14:33
data ostatniej zmiany:   23.11.2018 14:33 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 179.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad naboru i ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   583
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:21
data weryfikacji:   21.11.2018 14:23
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:23 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 178.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   579
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:20
data weryfikacji:   21.11.2018 14:21
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:21 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 177.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   515
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:18
data weryfikacji:   21.11.2018 14:20
data ostatniej zmiany:   20.12.2018 12:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 176.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   496
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:17
data weryfikacji:   21.11.2018 14:17
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:17 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 175.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w ramach realizacji umowy przyrzeczonej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   538
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:14
data weryfikacji:   21.11.2018 14:15
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:15 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 174.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   512
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:13
data weryfikacji:   21.11.2018 14:14
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:14 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 173.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   536
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:12
data weryfikacji:   21.11.2018 14:12
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 172.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   563
data wytworzenia informacji:  15.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 13:18
data weryfikacji:   15.11.2018 13:44
data ostatniej zmiany:   15.11.2018 13:44 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 171.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   581
data wytworzenia informacji:  15.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 13:11
data weryfikacji:   15.11.2018 13:11
data ostatniej zmiany:   15.11.2018 13:11 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 170.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta Kłodzka w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 18/II

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   617
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:38
data weryfikacji:   09.11.2018 12:39
data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 169.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   594
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:37
data weryfikacji:   09.11.2018 12:38
data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 168.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   558
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:29
data weryfikacji:   09.11.2018 12:29
data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 167.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   557
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:28
data weryfikacji:   09.11.2018 12:29
data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 166.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   628
data wytworzenia informacji:  09.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2018 12:26
data weryfikacji:   09.11.2018 12:27
data ostatniej zmiany:   09.11.2018 12:27 Rejestr zmian
273Zarządzenia Nr 165.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   539
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:40
data weryfikacji:   29.10.2018 14:40
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:40 Rejestr zmian
273Zarządzenia Nr 164.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   656
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:39
data weryfikacji:   29.10.2018 14:39
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:39 Rejestr zmian
273Zarządzenia Nr 163.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   598
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:38
data weryfikacji:   29.10.2018 14:38
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:38 Rejestr zmian
273Zarządzenia Nr 162.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   593
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:37
data weryfikacji:   29.10.2018 14:37
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:37 Rejestr zmian
273Zarządzenia Nr 161.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium za I oraz II semestr roku szkolnego 2017/2018 w ramach Programu (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   531
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:36
data weryfikacji:   29.10.2018 14:36
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:36 Rejestr zmian
273Zarządzenia Nr 160.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   590
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 14:34
data weryfikacji:   29.10.2018 14:35
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 14:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 159.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   622
data wytworzenia informacji:  18.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:22
data weryfikacji:   18.10.2018 08:24
data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:24 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 158.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   627
data wytworzenia informacji:  18.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:19
data weryfikacji:   18.10.2018 08:20
data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 157.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   639
data wytworzenia informacji:  18.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:18
data weryfikacji:   18.10.2018 08:19
data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:19 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 156.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   589
data wytworzenia informacji:  18.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.10.2018 08:14
data weryfikacji:   18.10.2018 08:14
data ostatniej zmiany:   18.10.2018 08:14 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 155.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   522
data wytworzenia informacji:  09.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:34
data weryfikacji:   09.10.2018 08:35
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 154.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   538
data wytworzenia informacji:  09.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:34
data weryfikacji:   09.10.2018 08:34
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:34 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 153.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   570
data wytworzenia informacji:  09.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:33
data weryfikacji:   09.10.2018 08:33
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:33 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 152.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   507
data wytworzenia informacji:  09.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 08:31
data weryfikacji:   09.10.2018 08:32
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 151.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 334.0050.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   628
data wytworzenia informacji:  04.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  04.10.2018 15:37
data weryfikacji:   09.10.2018 08:30
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:30 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 150.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu do i ze szkoły uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   578
data wytworzenia informacji:  02.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  02.10.2018 14:23
data weryfikacji:   09.10.2018 08:29
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 149.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   789
data wytworzenia informacji:  28.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.09.2018 15:26
data weryfikacji:   09.10.2018 08:29
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 148.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   552
data wytworzenia informacji:  04.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  04.10.2018 15:36
data weryfikacji:   09.10.2018 08:28
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 08:28 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 147.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   527
data wytworzenia informacji:  24.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.09.2018 09:35
data weryfikacji:   24.09.2018 09:36
data ostatniej zmiany:   24.09.2018 09:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 146.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   531
data wytworzenia informacji:  24.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.09.2018 09:34
data weryfikacji:   24.09.2018 09:35
data ostatniej zmiany:   24.09.2018 09:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 145.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   518
data wytworzenia informacji:  24.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.09.2018 09:32
data weryfikacji:   24.09.2018 09:33
data ostatniej zmiany:   24.09.2018 09:33 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 144.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   523
data wytworzenia informacji:  17.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 13:59
data weryfikacji:   17.09.2018 14:02
data ostatniej zmiany:   17.09.2018 14:02 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 143.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   506
data wytworzenia informacji:  17.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 08:29
data weryfikacji:   17.09.2018 08:30
data ostatniej zmiany:   17.09.2018 08:30 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 142.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   553
data wytworzenia informacji:  17.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 08:26
data weryfikacji:   17.09.2018 08:27
data ostatniej zmiany:   17.09.2018 08:27 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 141.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   611
data wytworzenia informacji:  17.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.09.2018 08:25
data weryfikacji:   17.09.2018 08:26
data ostatniej zmiany:   17.09.2018 08:26 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 140.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sporządzrenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   534
data wytworzenia informacji:  14.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2018 14:23
data weryfikacji:   14.09.2018 14:24
data ostatniej zmiany:   14.09.2018 14:24 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 139.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   566
data wytworzenia informacji:  14.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.09.2018 12:59
data weryfikacji:   14.09.2018 13:00
data ostatniej zmiany:   14.09.2018 13:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 138.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   667
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 15:23
data weryfikacji:   07.09.2018 15:25
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 15:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 137.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   716
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 15:19
data weryfikacji:   07.09.2018 15:24
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 15:24 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 136.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   648
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 13:31
data weryfikacji:   07.09.2018 13:33
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 13:33 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 135.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   507
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 12:30
data weryfikacji:   07.09.2018 12:32
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 12:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 134.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   610
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 12:28
data weryfikacji:   07.09.2018 12:31
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 12:31 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 133.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   491
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 10:29
data weryfikacji:   07.09.2018 10:39
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 10:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 132.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   505
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 10:08
data weryfikacji:   07.09.2018 10:39
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 10:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 131.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   622
data wytworzenia informacji:  07.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2018 10:07
data weryfikacji:   07.09.2018 10:38
data ostatniej zmiany:   07.09.2018 10:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 130.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   686
data wytworzenia informacji:  30.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  30.08.2018 13:13
data weryfikacji:   30.08.2018 13:16
data ostatniej zmiany:   30.08.2018 13:16 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 129.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   662
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:50
data weryfikacji:   24.08.2018 08:51
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 128.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   584
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:49
data weryfikacji:   24.08.2018 08:50
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:50 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 127.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   604
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:48
data weryfikacji:   24.08.2018 08:49
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:49 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 126.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   554
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:47
data weryfikacji:   24.08.2018 08:48
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:48 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 125.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   542
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:46
data weryfikacji:   24.08.2018 08:46
data ostatniej zmiany:   28.08.2018 11:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 124.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   525
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:38
data weryfikacji:   24.08.2018 08:39
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 123.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   530
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:37
data weryfikacji:   24.08.2018 08:37
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:37 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 122.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   509
data wytworzenia informacji:  24.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2018 08:35
data weryfikacji:   24.08.2018 08:36
data ostatniej zmiany:   24.08.2018 08:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 121.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargów

oraz rokowań na zbycie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kłodzko

 

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   761
data wytworzenia informacji:  13.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  13.08.2018 13:06
data weryfikacji:   13.08.2018 13:08
data ostatniej zmiany:   13.08.2018 13:08 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 120.050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   663
data wytworzenia informacji:  07.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2018 14:43
data weryfikacji:   07.08.2018 14:43
data ostatniej zmiany:   07.08.2018 14:43 Rejestr zmian
267Zarządzenie Nr 119.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   889
data wytworzenia informacji:  07.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2018 14:41
data weryfikacji:   07.08.2018 14:42
data ostatniej zmiany:   07.08.2018 14:42 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 118.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie instrukcji zarządzania Systemem Oświatowym VULCAN w ramach Urzędu Miasta w Kłodzku oraz Jednostek budżetowychobsługiwanych finansowo przez Urząd Miasta

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   677
data wytworzenia informacji:  07.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2018 13:24
data weryfikacji:   07.08.2018 13:25
data ostatniej zmiany:   07.08.2018 13:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 117.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Natalii Stanisławy Zajączkowskiej na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   606
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:23
data weryfikacji:   03.08.2018 13:24
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:24 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 116.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Kamili Emilii Warachim na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   475
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:22
data weryfikacji:   03.08.2018 13:22
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 115.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Katarzyny Szuter-Kumanek na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   539
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:20
data weryfikacji:   03.08.2018 13:21
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:21 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 114.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Magdaleny Ewy Potoczniak na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   568
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:19
data weryfikacji:   03.08.2018 13:20
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 113.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Adriany Marii Iwańskiej na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   601
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:17
data weryfikacji:   03.08.2018 13:18
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:18 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 112.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Anny Karoliny Gerus na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   574
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:16
data weryfikacji:   03.08.2018 13:17
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:17 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 111.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Barbary Jadwigi Świerczek na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   585
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:14
data weryfikacji:   03.08.2018 13:15
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:15 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 110.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   565
data wytworzenia informacji:  03.08.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.08.2018 13:11
data weryfikacji:   03.08.2018 13:14
data ostatniej zmiany:   03.08.2018 13:14 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 109.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie za rok szkolny 2017/2018

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   755
data wytworzenia informacji:  26.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.07.2018 13:22
data weryfikacji:   26.07.2018 13:23
data ostatniej zmiany:   26.07.2018 13:23 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 108.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   704
data wytworzenia informacji:  24.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:39
data weryfikacji:   24.07.2018 08:40
data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:40 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 107.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   657
data wytworzenia informacji:  24.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:38
data weryfikacji:   24.07.2018 08:39
data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 106.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   687
data wytworzenia informacji:  24.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:36
data weryfikacji:   24.07.2018 08:37
data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:37 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 105.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   589
data wytworzenia informacji:  24.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.07.2018 08:35
data weryfikacji:   24.07.2018 08:36
data ostatniej zmiany:   24.07.2018 08:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 104.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   620
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:49
data weryfikacji:   10.07.2018 13:59
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:59 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 103.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   579
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:48
data weryfikacji:   10.07.2018 13:59
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:59 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 102.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   609
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:47
data weryfikacji:   10.07.2018 13:58
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:58 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 101.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   654
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:45
data weryfikacji:   10.07.2018 13:57
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:57 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 100.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   540
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:42
data weryfikacji:   10.07.2018 13:56
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:56 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 99.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   534
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:41
data weryfikacji:   10.07.2018 13:53
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:53 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 98.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   535
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:39
data weryfikacji:   10.07.2018 13:53
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:53 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 97.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   567
data wytworzenia informacji:  10.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2018 13:35
data weryfikacji:   10.07.2018 13:51
data ostatniej zmiany:   10.07.2018 13:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 96.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   626
data wytworzenia informacji:  09.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.07.2018 13:44
data weryfikacji:   09.07.2018 13:45
data ostatniej zmiany:   09.07.2018 13:45 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 95.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 2027.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   559
data wytworzenia informacji:  04.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  04.07.2018 08:20
data weryfikacji:   04.07.2018 08:22
data ostatniej zmiany:   04.07.2018 08:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 94.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   638
data wytworzenia informacji:  04.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  04.07.2018 08:18
data weryfikacji:   04.07.2018 08:21
data ostatniej zmiany:   04.07.2018 08:21 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 93.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad rozliczenia rekompensaty

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   702
data wytworzenia informacji:  03.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2018 11:43
data weryfikacji:   03.07.2018 11:46
data ostatniej zmiany:   03.07.2018 11:46 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 92.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   568
data wytworzenia informacji:  26.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.06.2018 10:51
data weryfikacji:   26.06.2018 10:52
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 10:52 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 91.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   556
data wytworzenia informacji:  26.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.06.2018 10:49
data weryfikacji:   26.06.2018 10:50
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 10:50 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 90.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   644
data wytworzenia informacji:  26.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.06.2018 10:47
data weryfikacji:   26.06.2018 10:48
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 10:48 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 89.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   629
data wytworzenia informacji:  19.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 09:51
data weryfikacji:   19.06.2018 09:51
data ostatniej zmiany:   19.06.2018 09:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 88.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   532
data wytworzenia informacji:  19.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 09:48
data weryfikacji:   19.06.2018 09:50
data ostatniej zmiany:   19.06.2018 09:50 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 87.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   591
data wytworzenia informacji:  19.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  19.06.2018 09:46
data weryfikacji:   19.06.2018 09:48
data ostatniej zmiany:   19.06.2018 09:48 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 86.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2017/2018

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   571
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 10:02
data weryfikacji:   18.06.2018 11:36
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 11:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 85.0050.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   540
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 11:35
data weryfikacji:   18.06.2018 11:36
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 11:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 84.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz objęcia i umorzenia udziałów w spółce Zakład Administracji Mieszkaniami

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   601
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:55
data weryfikacji:   18.06.2018 09:56
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:56 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 83.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   582
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:52
data weryfikacji:   18.06.2018 09:52
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:52 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 82.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   547
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:41
data weryfikacji:   18.06.2018 09:42
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:42 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 81.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   540
data wytworzenia informacji:  24.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.05.2018 10:41
data weryfikacji:   18.06.2018 09:36
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 80.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   524
data wytworzenia informacji:  24.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.05.2018 10:40
data weryfikacji:   18.06.2018 09:36
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 79.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu do przeprowadzenia postępowania nadania tytułu Sponsor Sportu Kłodzkiego za rok 2017.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   558
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:21
data weryfikacji:   18.06.2018 09:24
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:24 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 78.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Mecenatu Kultury Kłodzkiej do przeprowadzenia postępowania nadania tytułu Mecenas Kultury Kłodzkiej za rok 2017.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   568
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 09:16
data weryfikacji:   18.06.2018 09:18
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 09:18 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 77.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   585
data wytworzenia informacji:  24.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.05.2018 10:33
data weryfikacji:   24.05.2018 10:34
data ostatniej zmiany:   24.05.2018 10:34 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 76.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   557
data wytworzenia informacji:  23.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:08
data weryfikacji:   23.05.2018 13:08
data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:08 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 75.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   735
data wytworzenia informacji:  23.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:06
data weryfikacji:   23.05.2018 13:07
data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:07 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 74.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   607
data wytworzenia informacji:  23.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:05
data weryfikacji:   23.05.2018 13:06
data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:06 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 73.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   565
data wytworzenia informacji:  23.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:04
data weryfikacji:   23.05.2018 13:04
data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:04 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 72.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   592
data wytworzenia informacji:  23.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 13:02
data weryfikacji:   23.05.2018 13:03
data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:03 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 71.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   593
data wytworzenia informacji:  23.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2018 12:59
data weryfikacji:   23.05.2018 13:01
data ostatniej zmiany:   23.05.2018 13:01 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 70.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   608
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 08:06
data weryfikacji:   17.05.2018 08:07
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 08:07 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 69.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   570
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 08:05
data weryfikacji:   17.05.2018 08:06
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 08:06 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 68.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   510
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 08:03
data weryfikacji:   17.05.2018 08:04
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 08:04 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 67.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   536
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:43
data weryfikacji:   17.05.2018 07:44
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:44 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 66.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   482
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:41
data weryfikacji:   17.05.2018 07:42
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:42 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 65.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   550
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:37
data weryfikacji:   17.05.2018 07:39
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 64.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   529
data wytworzenia informacji:  17.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2018 07:35
data weryfikacji:   17.05.2018 07:36
data ostatniej zmiany:   17.05.2018 07:36 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 63.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   605
data wytworzenia informacji:  16.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.05.2018 12:05
data weryfikacji:   16.05.2018 12:06
data ostatniej zmiany:   16.05.2018 12:06 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 62.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   569
data wytworzenia informacji:  16.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.05.2018 12:04
data weryfikacji:   16.05.2018 12:05
data ostatniej zmiany:   16.05.2018 12:05 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 61.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   632
data wytworzenia informacji:  16.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.05.2018 12:03
data weryfikacji:   16.05.2018 12:04
data ostatniej zmiany:   16.05.2018 12:04 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 60.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   663
data wytworzenia informacji:  11.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.05.2018 10:50
data weryfikacji:   11.05.2018 10:51
data ostatniej zmiany:   11.05.2018 10:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 59.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   681
data wytworzenia informacji:  07.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 12:13
data weryfikacji:   07.05.2018 12:14
data ostatniej zmiany:   07.05.2018 12:14 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 58.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   620
data wytworzenia informacji:  07.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 12:11
data weryfikacji:   07.05.2018 12:12
data ostatniej zmiany:   07.05.2018 12:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 57.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   649
data wytworzenia informacji:  07.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 09:04
data weryfikacji:   07.05.2018 09:05
data ostatniej zmiany:   07.05.2018 09:05 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 56.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   661
data wytworzenia informacji:  07.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 09:02
data weryfikacji:   07.05.2018 09:03
data ostatniej zmiany:   07.05.2018 09:03 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 55.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   576
data wytworzenia informacji:  07.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 09:00
data weryfikacji:   07.05.2018 09:00
data ostatniej zmiany:   07.05.2018 09:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 54.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   558
data wytworzenia informacji:  07.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.05.2018 08:59
data weryfikacji:   07.05.2018 08:59
data ostatniej zmiany:   07.05.2018 08:59 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 53.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   647
data wytworzenia informacji:  26.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.04.2018 10:37
data weryfikacji:   26.04.2018 10:43
data ostatniej zmiany:   26.04.2018 10:43 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 52.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 29

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   692
data wytworzenia informacji:  25.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  25.04.2018 09:35
data weryfikacji:   25.04.2018 10:07
data ostatniej zmiany:   25.04.2018 10:07 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 51.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   575
data wytworzenia informacji:  25.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  25.04.2018 09:29
data weryfikacji:   25.04.2018 10:06
data ostatniej zmiany:   25.04.2018 10:06 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 50.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku, ul. Wart 6

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   527
data wytworzenia informacji:  19.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2018 15:40
data weryfikacji:   19.04.2018 15:41
data ostatniej zmiany:   19.04.2018 15:41 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 49.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   565
data wytworzenia informacji:  16.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.04.2018 11:30
data weryfikacji:   16.04.2018 11:32
data ostatniej zmiany:   16.04.2018 11:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 48.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   609
data wytworzenia informacji:  11.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.04.2018 14:19
data weryfikacji:   11.04.2018 14:20
data ostatniej zmiany:   11.04.2018 14:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 47.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   570
data wytworzenia informacji:  09.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.04.2018 14:23
data weryfikacji:   11.04.2018 08:12
data ostatniej zmiany:   11.04.2018 08:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 46.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawewej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 22

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   886
data wytworzenia informacji:  05.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:58
data weryfikacji:   05.04.2018 09:59
data ostatniej zmiany:   09.04.2018 14:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 45.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   592
data wytworzenia informacji:  05.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:50
data weryfikacji:   05.04.2018 09:51
data ostatniej zmiany:   05.04.2018 09:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 44.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   581
data wytworzenia informacji:  05.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:48
data weryfikacji:   05.04.2018 09:49
data ostatniej zmiany:   05.04.2018 09:49 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 43.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   656
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:59
data weryfikacji:   28.03.2018 15:00
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 15:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 42.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   628
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:58
data weryfikacji:   28.03.2018 14:58
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:58 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 41.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   649
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:56
data weryfikacji:   28.03.2018 14:57
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:57 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 40.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   628
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:55
data weryfikacji:   28.03.2018 14:56
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:56 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 39.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   588
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:53
data weryfikacji:   28.03.2018 14:54
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:54 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 38.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   597
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:50
data weryfikacji:   28.03.2018 14:51
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:51 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 37.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   630
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:48
data weryfikacji:   28.03.2018 14:49
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:49 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 36.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   609
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:44
data weryfikacji:   28.03.2018 14:45
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:45 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 35.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   654
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 14:41
data weryfikacji:   28.03.2018 14:42
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 14:42 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 34.0050.2018 BMK z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Piotr Leśniak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   632
data wytworzenia informacji:  28.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.03.2018 13:24
data weryfikacji:   28.03.2018 13:25
data ostatniej zmiany:   28.03.2018 13:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 33.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sporządzenienia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas oznaczony

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   766
data wytworzenia informacji:  23.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  23.03.2018 08:38
data weryfikacji:   23.03.2018 08:39
data ostatniej zmiany:   23.03.2018 08:39 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 32.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1166
data wytworzenia informacji:  22.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2018 13:16
data weryfikacji:   22.03.2018 13:17
data ostatniej zmiany:   22.03.2018 13:17 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 31.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   731
data wytworzenia informacji:  20.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:07
data weryfikacji:   20.03.2018 09:12
data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:12 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 30.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   694
data wytworzenia informacji:  20.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:05
data weryfikacji:   20.03.2018 09:11
data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:11 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 29.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   651
data wytworzenia informacji:  20.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:04
data weryfikacji:   20.03.2018 09:11
data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:11 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 28.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   612
data wytworzenia informacji:  20.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:02
data weryfikacji:   20.03.2018 09:09
data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:09 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 27.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   598
data wytworzenia informacji:  20.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2018 09:00
data weryfikacji:   20.03.2018 09:08
data ostatniej zmiany:   20.03.2018 09:08 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 26.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1130
data wytworzenia informacji:  14.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:30
data weryfikacji:   14.03.2018 12:30
data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:30 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 25.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   695
data wytworzenia informacji:  14.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:27
data weryfikacji:   14.03.2018 12:28
data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:28 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 24.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   686
data wytworzenia informacji:  14.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:26
data weryfikacji:   14.03.2018 12:27
data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:27 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 23.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   793
data wytworzenia informacji:  14.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2018 12:25
data weryfikacji:   14.03.2018 12:25
data ostatniej zmiany:   14.03.2018 12:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 22.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   975
data wytworzenia informacji:  01.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.03.2018 13:48
data weryfikacji:   01.03.2018 13:49
data ostatniej zmiany:   01.03.2018 13:49 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 21.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1009
data wytworzenia informacji:  01.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.03.2018 13:47
data weryfikacji:   01.03.2018 13:48
data ostatniej zmiany:   01.03.2018 13:48 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 20.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   939
data wytworzenia informacji:  01.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.03.2018 13:45
data weryfikacji:   01.03.2018 13:46
data ostatniej zmiany:   01.03.2018 13:46 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 19.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   697
data wytworzenia informacji:  27.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2018 13:01
data weryfikacji:   27.02.2018 13:02
data ostatniej zmiany:   27.02.2018 13:02 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 18.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   712
data wytworzenia informacji:  26.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.02.2018 11:07
data weryfikacji:   26.02.2018 11:08
data ostatniej zmiany:   26.02.2018 11:08 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 17.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 / 2027.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   705
data wytworzenia informacji:  14.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.02.2018 12:35
data weryfikacji:   14.02.2018 12:35
data ostatniej zmiany:   14.02.2018 12:35 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 16.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przejęcie miejsca zdarzenia (...)

po zakończeniu czynności ratowniczych na drogach, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kłodzko

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   702
data wytworzenia informacji:  12.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 14:32
data weryfikacji:   12.02.2018 14:33
data ostatniej zmiany:   12.02.2018 14:33 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 15.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   698
data wytworzenia informacji:  12.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 14:29
data weryfikacji:   12.02.2018 14:30
data ostatniej zmiany:   12.02.2018 14:30 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 14.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   756
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 14:57
data weryfikacji:   08.02.2018 14:58
data ostatniej zmiany:   08.02.2018 14:58 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 13.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   652
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 14:56
data weryfikacji:   08.02.2018 14:57
data ostatniej zmiany:   08.02.2018 15:00 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 12.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   906
data wytworzenia informacji:  05.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.02.2018 13:25
data weryfikacji:   05.02.2018 13:25
data ostatniej zmiany:   05.02.2018 13:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 11.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.01.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   917
data wytworzenia informacji:  24.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  24.01.2018 11:49
data weryfikacji:   24.01.2018 11:55
data ostatniej zmiany:   24.01.2018 11:55 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 10.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   666
data wytworzenia informacji:  17.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.01.2018 16:24
data weryfikacji:   17.01.2018 16:25
data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 9.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   700
data wytworzenia informacji:  17.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.01.2018 16:22
data weryfikacji:   17.01.2018 16:22
data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:22 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 8.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   637
data wytworzenia informacji:  17.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  17.01.2018 16:20
data weryfikacji:   17.01.2018 16:20
data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:20 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 7.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15.01.2018 r. w sprawie podziału środków pieniężnych na stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolenego 2017/2018 (...)

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   721
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 13:49
data weryfikacji:   15.01.2018 14:19
data ostatniej zmiany:   15.01.2018 14:19 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 6.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania kosji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert do otwarcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

z zakresu: "Upowszechnianie kultury i tradycji wśród mieszkańców Kłodzka", "Kultury fizycznej i sportu", oraz "Pomocy społecznej".

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   622
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 14:18
data weryfikacji:   15.01.2018 14:19
data ostatniej zmiany:   15.01.2018 14:19 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 5.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.01.2018 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   587
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:41
data weryfikacji:   15.01.2018 09:42
data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:42 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 4.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 08.01.2018 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   675
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:31
data weryfikacji:   15.01.2018 09:32
data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 3.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   680
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:29
data weryfikacji:   15.01.2018 09:30
data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:30 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 2.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.01.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania rozstrzygającego otwarty konkurs ofert (...)

na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 r

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   618
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:26
data weryfikacji:   15.01.2018 09:28
data ostatniej zmiany:   15.01.2018 09:28 Rejestr zmian
273Zarządzenie Nr 1.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 02.01.2018 r. w sprawie powołania Punktu Konsultacyjnego w Kłodzku

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   593
data wytworzenia informacji:  15.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2018 09:13
data weryfikacji:   15.01.2018 09:14
data ostatniej zmiany:   17.01.2018 16:17 Rejestr zmian