Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Ogłoszenia i komunikaty

Ilość wyświetleń: 13698

 

idSpis informacji publicznych
265Zarządzenie Nr 236.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dot. Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu mista Kłodzka, skierowanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:58
data weryfikacji:   05.12.2019 12:59
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:59 Rejestr zmian
265Zarządzenie Nr 235.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dot. „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej”

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   25
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:54
data weryfikacji:   05.12.2019 12:57
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:57 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodatstwo Wodne zamiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w spawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prowadznie przez wody powierzchniowe płynące ruryciągów (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   28
data wytworzenia informacji:  04.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2019 09:02
data weryfikacji:   04.12.2019 09:04
data ostatniej zmiany:   04.12.2019 09:04 Rejestr zmian
265Informacja o rozpoczęciu procedury zgłoszenia kandydatów na członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   46
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:53
data weryfikacji:   27.11.2019 13:54
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:54 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o naborze

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłosza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. do pobrania>>>

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   53
data wytworzenia informacji:  21.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 14:30
data weryfikacji:   21.11.2019 14:30
data ostatniej zmiany:   21.11.2019 14:30 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:" Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   46
data wytworzenia informacji:  18.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 12:43
data weryfikacji:   18.11.2019 12:44
data ostatniej zmiany:   18.11.2019 12:44 Rejestr zmian
265Burmistr Miasta Kłodzka ogasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców mista Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   36
data wytworzenia informacji:  18.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 12:39
data weryfikacji:   18.11.2019 12:40
data ostatniej zmiany:   18.11.2019 12:40 Rejestr zmian
265Informacja w sprawie przyjecia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części drog wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   45
data wytworzenia informacji:  12.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  12.11.2019 08:56
data weryfikacji:   12.11.2019 09:01
data ostatniej zmiany:   12.11.2019 09:01 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   172
data wytworzenia informacji:  25.09.2019
data wprowadzenia do BIP:  25.09.2019 08:39
data weryfikacji:   25.09.2019 08:40
data ostatniej zmiany:   25.09.2019 08:40 Rejestr zmian
268Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   150
data wytworzenia informacji:  29.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  29.08.2019 10:15
data weryfikacji:   29.08.2019 10:15
data ostatniej zmiany:   29.08.2019 10:15 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Ministra Środowiska dot. "Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Szalejów Górny"

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Minister Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   197
data wytworzenia informacji:  06.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  06.05.2019 14:38
data weryfikacji:   06.05.2019 14:39
data ostatniej zmiany:   06.05.2019 14:39 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 191.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej”

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   370
data wytworzenia informacji:  05.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 15:10
data weryfikacji:   21.01.2019 12:52
data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:52 Rejestr zmian
267Informacja dla użytkowników wieczystych

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   326
data wytworzenia informacji:  15.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2019 10:37
data weryfikacji:   15.01.2019 10:37
data ostatniej zmiany:   15.01.2019 10:37 Rejestr zmian
267Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiebiorców. Załóż firmę przez telefon.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2500
data wytworzenia informacji:  17.01.2017
data wprowadzenia do BIP:  17.01.2017 09:35
data weryfikacji:   17.01.2017 09:36
data ostatniej zmiany:   17.01.2017 09:36 Rejestr zmian
281Informacja o wynikach konkursu filmowego "Stop Narkotykom"

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sergiusz Kotyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   2219
data wytworzenia informacji:  24.11.2016
data wprowadzenia do BIP:  24.11.2016 10:12
data weryfikacji:   24.11.2016 10:18
data ostatniej zmiany:   24.11.2016 10:18 Rejestr zmian