Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Ogłoszenia i komunikaty

Ilość wyświetleń: 10834

 

idSpis informacji publicznych
281Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  05.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.02.2019 13:26
data weryfikacji:   05.02.2019 13:31
data ostatniej zmiany:   05.02.2019 13:31 Rejestr zmian
265Zawiadomienie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację nr WR.ZUZ.4.421.14.2019.AK

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  04.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.02.2019 11:09
data weryfikacji:   04.02.2019 11:13
data ostatniej zmiany:   04.02.2019 11:13 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 190.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

pn. „Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019”

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   98
data wytworzenia informacji:  05.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 15:08
data weryfikacji:   21.01.2019 12:53
data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:53 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 176.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

w zakresie "Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   137
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:28
data weryfikacji:   21.01.2019 12:49
data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:49 Rejestr zmian
265Projekt- Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   36
data wytworzenia informacji:  11.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 09:39
data weryfikacji:   11.01.2019 09:41
data ostatniej zmiany:   11.01.2019 09:41 Rejestr zmian
268Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   37
data wytworzenia informacji:  09.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  09.01.2019 12:41
data weryfikacji:   09.01.2019 12:47
data ostatniej zmiany:   09.01.2019 12:47 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne Zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego z nr WR.ZUZ.4.421.292.2018. WB

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   47
data wytworzenia informacji:  03.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  03.01.2019 13:17
data weryfikacji:   03.01.2019 13:26
data ostatniej zmiany:   03.01.2019 13:26 Rejestr zmian
265ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Gmina Miejska Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku zaprasza wszystkie podmioty (punkty sprzedaży) działające na terenie miasta Kłodzka do współpracy w zakresie realizacji bonów gotówkowych dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   48
data wytworzenia informacji:  27.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  27.12.2018 14:57
data weryfikacji:   27.12.2018 15:02
data ostatniej zmiany:   27.12.2018 15:02 Rejestr zmian
265Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   46
data wytworzenia informacji:  20.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.12.2018 12:08
data weryfikacji:   20.12.2018 12:12
data ostatniej zmiany:   20.12.2018 12:12 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy -działka nr 2/92,  AM-2, obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, lokal ul. Letnia 16/4.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   77
data wytworzenia informacji:  26.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2018 09:10
data weryfikacji:   26.11.2018 09:12
data ostatniej zmiany:   26.11.2018 09:12 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy -działka nr 2/92,  AM-2, obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, lokal ul. Letnia 16/5.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   64
data wytworzenia informacji:  26.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2018 09:04
data weryfikacji:   26.11.2018 09:05
data ostatniej zmiany:   26.11.2018 09:05 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   55
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:05
data weryfikacji:   21.11.2018 14:07
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:07 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   72
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:00
data weryfikacji:   21.11.2018 14:02
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:02 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 177.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

w zakresie " Świadczenia usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   89
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:50
data weryfikacji:   16.11.2018 12:52
data ostatniej zmiany:   16.11.2018 12:52 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydana decyzja nr 4/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   112
data wytworzenia informacji:  31.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  31.10.2018 10:51
data weryfikacji:   31.10.2018 10:56
data ostatniej zmiany:   31.10.2018 10:56 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

dot.zawiadamienia,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy  - oznaczenia geodezyjne: jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, obręb Zagórze, AM‑2, działka nr 2/92 - lokal ul. Letnia 16/4.

 

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   96
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 13:04
data weryfikacji:   29.10.2018 13:05
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 13:05 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

dot. zakończonia postępowania dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy  - oznaczenia geodezyjne: jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, obręb Zagórze, AM‑2, działka nr 2/92 – lokal, ul. Letnia 16/5.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   81
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 12:50
data weryfikacji:   29.10.2018 12:51
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 12:51 Rejestr zmian
267Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2018r.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   128
data wytworzenia informacji:  05.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.10.2018 14:31
data weryfikacji:   05.10.2018 14:40
data ostatniej zmiany:   05.10.2018 14:40 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3.10.2018r. zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...)

z usługami w parterze oraz wbudowanym garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą, na działce nr 2/94 AM-2 obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   120
data wytworzenia informacji:  05.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.10.2018 09:42
data weryfikacji:   05.10.2018 09:44
data ostatniej zmiany:   05.10.2018 09:44 Rejestr zmian
268OGŁOSZENIE w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świętych

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   130
data wytworzenia informacji:  03.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.10.2018 08:47
data weryfikacji:   03.10.2018 08:47
data ostatniej zmiany:   03.10.2018 08:47 Rejestr zmian
268Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udzielenie dotacji celowych do budowy infrastruktury ogrodowej

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   105
data wytworzenia informacji:  28.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.09.2018 14:19
data weryfikacji:   28.09.2018 14:22
data ostatniej zmiany:   28.09.2018 14:22 Rejestr zmian
268Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka dotyczące wścieklizny.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   133
data wytworzenia informacji:  20.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.09.2018 11:39
data weryfikacji:   20.09.2018 11:40
data ostatniej zmiany:   20.09.2018 11:40 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   189
data wytworzenia informacji:  12.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.09.2018 09:31
data weryfikacji:   12.09.2018 09:34
data ostatniej zmiany:   12.09.2018 09:34 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. usługi wodne obejmujące wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego na działce nr 2/83 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko pochodzących z terenów utwardzonych projektowanego osiedla mieszkaniowego na działce nr 2/57 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko
  2.  wykonanie urzadzenia wodnego na dziłce nr 2/83 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko tj. wylotu Ø 315 mm służącego do wprowadzenia ww. wód opadowych i roztopowych

 

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   251
data wytworzenia informacji:  27.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  27.07.2018 14:33
data weryfikacji:   27.07.2018 14:35
data ostatniej zmiany:   27.07.2018 14:35 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   286
data wytworzenia informacji:  20.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.06.2018 08:15
data weryfikacji:   20.06.2018 08:16
data ostatniej zmiany:   20.06.2018 08:16 Rejestr zmian
268Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowychdo budowy infrastruktury ogrodowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Kłodzko

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   195
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 15:01
data weryfikacji:   18.06.2018 15:02
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 15:02 Rejestr zmian
268Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

"Rekultywacja skadowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzku przy ul. Sierpowej"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   148
data wytworzenia informacji:  14.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.06.2018 08:36
data weryfikacji:   14.06.2018 08:37
data ostatniej zmiany:   14.06.2018 08:37 Rejestr zmian
268Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej zatwierdzajacej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   205
data wytworzenia informacji:  21.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.05.2018 11:46
data weryfikacji:   21.05.2018 11:47
data ostatniej zmiany:   21.05.2018 11:47 Rejestr zmian
267Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   291
data wytworzenia informacji:  11.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.04.2018 08:08
data weryfikacji:   11.04.2018 08:09
data ostatniej zmiany:   11.04.2018 08:09 Rejestr zmian
268Decyzja Nr 9/2018 w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   316
data wytworzenia informacji:  12.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 10:23
data weryfikacji:   12.02.2018 10:24
data ostatniej zmiany:   12.02.2018 10:24 Rejestr zmian
272MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ ZA ROK 2017

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   316
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 11:09
data weryfikacji:   08.02.2018 11:11
data ostatniej zmiany:   08.02.2018 11:11 Rejestr zmian
272SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO ZA ROK 2017

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   387
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 11:03
data weryfikacji:   08.02.2018 11:06
data ostatniej zmiany:   08.02.2018 11:06 Rejestr zmian
268Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego oraz o oględzinach drzew wnioskowanych do usunięcia

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   248
data wytworzenia informacji:  20.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  20.12.2017 09:38
data weryfikacji:   20.12.2017 09:39
data ostatniej zmiany:   20.12.2017 09:39 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka Informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej

pn." Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2018".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   498
data wytworzenia informacji:  18.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2017 13:03
data weryfikacji:   18.12.2017 13:03
data ostatniej zmiany:   18.12.2017 13:03 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej  "pn. Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2018 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   579
data wytworzenia informacji:  18.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2017 12:59
data weryfikacji:   18.12.2017 12:59
data ostatniej zmiany:   18.12.2017 12:59 Rejestr zmian
265Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   293
data wytworzenia informacji:  01.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  01.12.2017 09:25
data weryfikacji:   01.12.2017 09:25
data ostatniej zmiany:   01.12.2017 09:25 Rejestr zmian
265Realizacji bonów gotówkowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1515
data wytworzenia informacji:  27.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2017 10:03
data weryfikacji:   27.11.2017 10:25
data ostatniej zmiany:   27.11.2017 10:25 Rejestr zmian
265Wykaz ofet, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresie pomocy społecznej (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1690
data wytworzenia informacji:  19.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  19.12.2016 14:43
data weryfikacji:   21.11.2017 11:27
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:27 Rejestr zmian
273OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzkaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1880
data wytworzenia informacji:  07.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2016 12:06
data weryfikacji:   21.11.2017 11:23
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:23 Rejestr zmian
274Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1555
data wytworzenia informacji:  10.05.2016
data wprowadzenia do BIP:  10.05.2016 15:09
data weryfikacji:   21.11.2017 11:23
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:23 Rejestr zmian
265Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pn.:Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1969
data wytworzenia informacji:  15.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  15.04.2016 15:38
data weryfikacji:   21.11.2017 11:22
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:22 Rejestr zmian
265OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2206
data wytworzenia informacji:  06.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  06.04.2016 08:52
data weryfikacji:   21.11.2017 11:21
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:21 Rejestr zmian
272ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO TYTUŁU MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ za rok 2015 ORAZ SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO za rok 2015

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1543
data wytworzenia informacji:  22.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  22.02.2016 14:47
data weryfikacji:   21.11.2017 11:20
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:20 Rejestr zmian
265Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2116
data wytworzenia informacji:  01.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  01.12.2015 14:49
data weryfikacji:   21.11.2017 11:15
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:15 Rejestr zmian
281Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu pt." Palenie papierosów szkodzi zdrowiu"

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   855
data wytworzenia informacji:  31.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  31.10.2017 13:12
data weryfikacji:   31.10.2017 13:13
data ostatniej zmiany:   31.10.2017 13:13 Rejestr zmian
272Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Kłodzo zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu :" Dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkół".

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sylwia Włodarczyk-Wolska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   328
data wytworzenia informacji:  30.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  30.10.2017 13:32
data weryfikacji:   30.10.2017 13:33
data ostatniej zmiany:   30.10.2017 13:33 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego informującego o wydaniu decyzji Nr I-H-196/17

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   877
data wytworzenia informacji:  19.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  19.10.2017 10:32
data weryfikacji:   19.10.2017 10:32
data ostatniej zmiany:   19.10.2017 10:32 Rejestr zmian
265Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r.

w sprawie przedłożenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Instytut Rozwoju Terytorialnego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1044
data wytworzenia informacji:  09.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2017 11:38
data weryfikacji:   09.10.2017 12:08
data ostatniej zmiany:   09.10.2017 12:08 Rejestr zmian
268Informacja w sprawie Decyzji nr 41/2017 w dot. wycinki drzew na terenie wspólnoty.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   533
data wytworzenia informacji:  09.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2017 11:14
data weryfikacji:   09.10.2017 11:15
data ostatniej zmiany:   09.10.2017 11:15 Rejestr zmian
268Zawiadomienie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości (...)

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   502
data wytworzenia informacji:  19.09.2017
data wprowadzenia do BIP:  19.09.2017 15:13
data weryfikacji:   19.09.2017 15:15
data ostatniej zmiany:   19.09.2017 15:15 Rejestr zmian
268Ogłoszenie Inspektora Weterynarii

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   927
data wytworzenia informacji:  05.09.2017
data wprowadzenia do BIP:  05.09.2017 09:32
data weryfikacji:   05.09.2017 09:35
data ostatniej zmiany:   05.09.2017 09:35 Rejestr zmian
268Główny Lekarz Weterynarii informuje (...)

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   527
data wytworzenia informacji:  30.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  30.08.2017 09:31
data weryfikacji:   30.08.2017 09:32
data ostatniej zmiany:   30.08.2017 09:32 Rejestr zmian
268Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego z dnia 10 lipca 2017r.

o przystapieniu do sporzadzenia uchwał  Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnoślaskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   691
data wytworzenia informacji:  28.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  28.07.2017 14:14
data weryfikacji:   28.07.2017 14:14
data ostatniej zmiany:   28.07.2017 14:14 Rejestr zmian
267Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania,
że, w dniu 11. 07. 2017 r., została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz  z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1314
data wytworzenia informacji:  11.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2017 11:28
data weryfikacji:   11.07.2017 11:30
data ostatniej zmiany:   11.07.2017 11:30 Rejestr zmian
267Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania,że, postanowieniem z dnia 13.06.2017 r., Burmistrz Miasta Kłodzka podjął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
"Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1081
data wytworzenia informacji:  13.06.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.06.2017 13:04
data weryfikacji:   13.06.2017 13:05
data ostatniej zmiany:   13.06.2017 13:05 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa dróg powiatowych (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1097
data wytworzenia informacji:  29.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2017 09:03
data weryfikacji:   29.05.2017 09:07
data ostatniej zmiany:   29.05.2017 09:07 Rejestr zmian
268Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko

"Zmiana sposobu użytkowania istniejacych hal magazynowych na zakład przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Kłodzku przy ul. Szpitalnej".

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   987
data wytworzenia informacji:  19.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  19.05.2017 12:53
data weryfikacji:   19.05.2017 12:54
data ostatniej zmiany:   19.05.2017 12:54 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   899
data wytworzenia informacji:  02.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  02.05.2017 12:59
data weryfikacji:   02.05.2017 13:05
data ostatniej zmiany:   02.05.2017 13:05 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej  „Przebudowę dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1168
data wytworzenia informacji:  29.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  29.03.2017 13:16
data weryfikacji:   29.03.2017 13:18
data ostatniej zmiany:   29.03.2017 13:18 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady MG-4

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1069
data wytworzenia informacji:  27.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2017 12:04
data weryfikacji:   27.03.2017 12:04
data ostatniej zmiany:   27.03.2017 12:04 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1417
data wytworzenia informacji:  08.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  08.03.2017 11:08
data weryfikacji:   08.03.2017 12:38
data ostatniej zmiany:   08.03.2017 12:38 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1033
data wytworzenia informacji:  16.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  16.02.2017 10:26
data weryfikacji:   17.02.2017 12:35
data ostatniej zmiany:   17.02.2017 12:35 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka 9 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1246
data wytworzenia informacji:  09.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2015 13:08
data weryfikacji:   13.02.2017 12:05
data ostatniej zmiany:   13.02.2017 12:05 Rejestr zmian
268ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Pięknej i Różanej w Kłodzku

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1227
data wytworzenia informacji:  13.01.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.01.2017 11:33
data weryfikacji:   13.01.2017 11:38
data ostatniej zmiany:   13.01.2017 11:38 Rejestr zmian
268Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka w zwiazku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejstracji zwierząt (...)

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1076
data wytworzenia informacji:  14.11.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.11.2016 14:50
data weryfikacji:   14.11.2016 14:53
data ostatniej zmiany:   14.11.2016 14:53 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania, że, w dniu 17 października 2016r. została wydana decyzja nr 3/2016 (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1458
data wytworzenia informacji:  18.10.2016
data wprowadzenia do BIP:  18.10.2016 10:40
data weryfikacji:   18.10.2016 10:42
data ostatniej zmiany:   18.10.2016 10:42 Rejestr zmian
267Gmina Miejska Kłodzko informuje, że dnia 21 października 2016r. o godz. 10.00 w Sali Rajców (pok.201,II piętro) odbedzie się losowanie miejsc w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świętych.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Mariusz Kud
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1635
data wytworzenia informacji:  05.10.2016
data wprowadzenia do BIP:  05.10.2016 08:09
data weryfikacji:   05.10.2016 08:10
data ostatniej zmiany:   05.10.2016 08:10 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania, że, w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lisiej w Kłodzku (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1307
data wytworzenia informacji:  30.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  30.09.2016 13:00
data weryfikacji:   30.09.2016 13:14
data ostatniej zmiany:   30.09.2016 13:14 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania, że, w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lisiej w Kłodzku (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1065
data wytworzenia informacji:  29.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  29.09.2016 13:04
data weryfikacji:   29.09.2016 13:05
data ostatniej zmiany:   29.09.2016 13:05 Rejestr zmian
274Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1521
data wytworzenia informacji:  28.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  28.09.2016 08:07
data weryfikacji:   28.09.2016 08:09
data ostatniej zmiany:   28.09.2016 08:09 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania,że, w dniu 22 września 2016r. została wydana decyzja nr 2/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu w ul. Zajęczej

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1162
data wytworzenia informacji:  26.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  26.09.2016 10:28
data weryfikacji:   26.09.2016 10:29
data ostatniej zmiany:   26.09.2016 10:29 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1760
data wytworzenia informacji:  24.08.2016
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2016 14:26
data weryfikacji:   24.08.2016 14:27
data ostatniej zmiany:   24.08.2016 14:27 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka z 29 lipca 2016 r.

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1159
data wytworzenia informacji:  29.07.2016
data wprowadzenia do BIP:  29.07.2016 13:22
data weryfikacji:   29.07.2016 13:31
data ostatniej zmiany:   29.07.2016 13:31 Rejestr zmian
274Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania,że, w dniu 14.06.2016r. została wydana decyzja nr 1/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1195
data wytworzenia informacji:  14.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.06.2016 15:16
data weryfikacji:   14.06.2016 15:18
data ostatniej zmiany:   14.06.2016 15:18 Rejestr zmian
270OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na obszarze miasta Kłodzka

Wydział: Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Kacprzycka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1182
data wytworzenia informacji:  07.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.06.2016 09:41
data weryfikacji:   07.06.2016 09:45
data ostatniej zmiany:   07.06.2016 09:45 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1720
data wytworzenia informacji:  28.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2016 10:07
data weryfikacji:   28.04.2016 10:08
data ostatniej zmiany:   28.04.2016 10:08 Rejestr zmian
265Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku"

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   857
data wytworzenia informacji:  30.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2016 12:23
data weryfikacji:   30.03.2016 12:24
data ostatniej zmiany:   30.03.2016 12:24 Rejestr zmian
268Obwieszczenie o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   968
data wytworzenia informacji:  14.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2016 08:52
data weryfikacji:   14.03.2016 08:53
data ostatniej zmiany:   14.03.2016 08:53 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1124
data wytworzenia informacji:  24.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  24.11.2015 09:56
data weryfikacji:   02.02.2016 10:54
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:54 Rejestr zmian
265Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sergiusz Kotyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1133
data wytworzenia informacji:  13.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  13.01.2016 13:07
data weryfikacji:   02.02.2016 10:14
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:14 Rejestr zmian
268Obwieszczenie w spawie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Kłodzku przy ul. Sierpowej"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1292
data wytworzenia informacji:  11.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2016 10:42
data weryfikacji:   02.02.2016 10:12
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:12 Rejestr zmian
268Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu "Polegającym na budowie stacji paliw płynnych z wiatą i pawilonem handlowym przy skrzyżowaniu ul. Noworudzkiej i Objazdowej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1391
data wytworzenia informacji:  11.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2016 11:40
data weryfikacji:   02.02.2016 10:02
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:02 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1035
data wytworzenia informacji:  29.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  29.12.2015 15:14
data weryfikacji:   18.01.2016 13:31
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:31 Rejestr zmian
265Wykaz ofert, które wpłyneły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1428
data wytworzenia informacji:  23.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.12.2015 10:34
data weryfikacji:   18.01.2016 13:29
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:29 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1355
data wytworzenia informacji:  01.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  01.12.2015 15:29
data weryfikacji:   18.01.2016 13:29
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:29 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kłodzka

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1470
data wytworzenia informacji:  18.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  18.01.2016 13:02
data weryfikacji:   18.01.2016 13:09
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:09 Rejestr zmian
268Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1234
data wytworzenia informacji:  14.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2016 10:33
data weryfikacji:   14.01.2016 10:38
data ostatniej zmiany:   14.01.2016 10:38 Rejestr zmian
268Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1226
data wytworzenia informacji:  14.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2016 10:37
data weryfikacji:   14.01.2016 10:37
data ostatniej zmiany:   14.01.2016 10:37 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1460
data wytworzenia informacji:  22.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  22.12.2015 09:29
data weryfikacji:   22.12.2015 09:30
data ostatniej zmiany:   22.12.2015 09:30 Rejestr zmian
268Obwieszczenie dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1224
data wytworzenia informacji:  17.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2015 13:29
data weryfikacji:   17.12.2015 13:31
data ostatniej zmiany:   17.12.2015 13:31 Rejestr zmian
265OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1115
data wytworzenia informacji:  25.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2015 12:33
data weryfikacji:   25.11.2015 12:35
data ostatniej zmiany:   25.11.2015 12:35 Rejestr zmian
265OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1214
data wytworzenia informacji:  23.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2015 08:32
data weryfikacji:   23.11.2015 08:37
data ostatniej zmiany:   23.11.2015 08:37 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Buristrza Miasta Kłodzka z dnia 17 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   903
data wytworzenia informacji:  18.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2015 09:06
data weryfikacji:   18.11.2015 09:08
data ostatniej zmiany:   18.11.2015 09:08 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   913
data wytworzenia informacji:  05.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 13:04
data weryfikacji:   18.11.2015 08:50
data ostatniej zmiany:   24.11.2015 09:57 Rejestr zmian
265Obwieeszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1142
data wytworzenia informacji:  03.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  03.11.2015 13:48
data weryfikacji:   18.11.2015 08:48
data ostatniej zmiany:   18.11.2015 08:48 Rejestr zmian