Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Ogłoszenia i komunikaty

Ilość wyświetleń: 17040

 

idSpis informacji publicznych
265Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.284.2020. TD

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   26
data wytworzenia informacji:  09.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2020 12:49
data weryfikacji:   09.10.2020 12:49
data ostatniej zmiany:   09.10.2020 12:49 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.283.2020. TD

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   20
data wytworzenia informacji:  09.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2020 12:43
data weryfikacji:   09.10.2020 12:44
data ostatniej zmiany:   09.10.2020 12:44 Rejestr zmian
267Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka informuje o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów itp

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   42
data wytworzenia informacji:  08.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  08.10.2020 11:31
data weryfikacji:   08.10.2020 11:33
data ostatniej zmiany:   08.10.2020 11:33 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

dotyczy pisma WR.ZUZ.4.4210.276.2020.AG

skan pisma dostepny w załączniku w wersji pdf

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   23
data wytworzenia informacji:  07.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  07.10.2020 09:40
data weryfikacji:   07.10.2020 09:41
data ostatniej zmiany:   07.10.2020 09:41 Rejestr zmian
280OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO KONSERWATORA w Centrum Aktywności Lokalnej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Kłodzka

Wydział: Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Jagiełło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   58
data wytworzenia informacji:  02.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  02.10.2020 15:48
data weryfikacji:   02.10.2020 15:49
data ostatniej zmiany:   02.10.2020 15:49 Rejestr zmian
268OGŁOSZENIE dot. handlu na okoliczność dni Wszystkich Świętych.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   75
data wytworzenia informacji:  02.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  02.10.2020 13:01
data weryfikacji:   02.10.2020 13:02
data ostatniej zmiany:   02.10.2020 13:02 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   67
data wytworzenia informacji:  01.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  01.09.2020 13:19
data weryfikacji:   01.09.2020 13:20
data ostatniej zmiany:   01.09.2020 13:20 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzilenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku pozwolenia wodnoprawnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   145
data wytworzenia informacji:  21.07.2020
data wprowadzenia do BIP:  21.07.2020 13:31
data weryfikacji:   21.07.2020 13:31
data ostatniej zmiany:   21.07.2020 13:31 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   157
data wytworzenia informacji:  15.07.2020
data wprowadzenia do BIP:  15.07.2020 08:17
data weryfikacji:   15.07.2020 08:26
data ostatniej zmiany:   15.07.2020 08:26 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę kabla elektroenergetycznego 20 kV 2 x 3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2 (ziemnego), na działce nr 2/83 AM-2 obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.

 

 

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Przewłocka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   154
data wytworzenia informacji:  10.07.2020
data wprowadzenia do BIP:  10.07.2020 15:21
data weryfikacji:   10.07.2020 15:21
data ostatniej zmiany:   10.07.2020 15:21 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Miejskiej Kłodzko w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. PSR 2020

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sekretarz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   242
data wytworzenia informacji:  03.07.2020
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2020 14:20
data weryfikacji:   03.07.2020 14:58
data ostatniej zmiany:   03.07.2020 14:58 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o przystapieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospadarowania przestrzennego obszaru połozonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowakiego w Kłodzku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   175
data wytworzenia informacji:  24.06.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.06.2020 09:07
data weryfikacji:   24.06.2020 09:10
data ostatniej zmiany:   24.06.2020 09:10 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   189
data wytworzenia informacji:  24.06.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.06.2020 08:48
data weryfikacji:   24.06.2020 08:50
data ostatniej zmiany:   29.06.2020 15:22 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

WR.ZUZ.4.4210.161.2020.WB

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   161
data wytworzenia informacji:  17.06.2020
data wprowadzenia do BIP:  17.06.2020 09:52
data weryfikacji:   17.06.2020 09:54
data ostatniej zmiany:   17.06.2020 09:54 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

WR.ZUZ.4.4210.125.2020.WB

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   178
data wytworzenia informacji:  17.06.2020
data wprowadzenia do BIP:  17.06.2020 09:43
data weryfikacji:   17.06.2020 09:44
data ostatniej zmiany:   17.06.2020 09:44 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzilenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku pozwolenia wodnoprawnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   169
data wytworzenia informacji:  02.06.2020
data wprowadzenia do BIP:  02.06.2020 12:24
data weryfikacji:   02.06.2020 12:25
data ostatniej zmiany:   02.06.2020 12:25 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla ZAMG pozwolenia wodnoprawnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   195
data wytworzenia informacji:  27.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  27.05.2020 10:10
data weryfikacji:   27.05.2020 10:36
data ostatniej zmiany:   27.05.2020 10:36 Rejestr zmian
265Drugie konsultacje ws. Programu Ochrony Powietrza

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   358
data wytworzenia informacji:  05.05.2020
data wprowadzenia do BIP:  05.05.2020 13:34
data weryfikacji:   05.05.2020 13:35
data ostatniej zmiany:   05.05.2020 13:35 Rejestr zmian
265OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOKUMENTU

"Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnosląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań którkoterminowych".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   289
data wytworzenia informacji:  07.04.2020
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2020 14:37
data weryfikacji:   07.04.2020 14:37
data ostatniej zmiany:   07.04.2020 14:37 Rejestr zmian
268Zawiadomienie w wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   353
data wytworzenia informacji:  07.04.2020
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2020 14:14
data weryfikacji:   07.04.2020 14:21
data ostatniej zmiany:   07.04.2020 14:21 Rejestr zmian
268Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia polegającego na budowie wolnostjącej farmy fotowoltaicznej

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   330
data wytworzenia informacji:  07.04.2020
data wprowadzenia do BIP:  07.04.2020 14:02
data weryfikacji:   07.04.2020 14:06
data ostatniej zmiany:   07.04.2020 14:06 Rejestr zmian
268Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   413
data wytworzenia informacji:  26.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  26.03.2020 14:31
data weryfikacji:   26.03.2020 14:45
data ostatniej zmiany:   26.03.2020 14:46 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne informuje, że zostao wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzilenia PGE Nowa Energia Sp.zo.o. pozwolenia wodnoprawnego

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   298
data wytworzenia informacji:  24.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  24.03.2020 12:43
data weryfikacji:   24.03.2020 12:45
data ostatniej zmiany:   24.03.2020 12:45 Rejestr zmian
268Wnioski do PPIS w Kłodzku, RDOŚ we Wrocławiu i DRZGW Wód Polskich we Wrocławiu

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   421
data wytworzenia informacji:  13.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2020 09:54
data weryfikacji:   13.02.2020 09:56
data ostatniej zmiany:   13.02.2020 09:56 Rejestr zmian
265Obweszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   355
data wytworzenia informacji:  03.02.2020
data wprowadzenia do BIP:  03.02.2020 14:45
data weryfikacji:   03.02.2020 15:04
data ostatniej zmiany:   03.02.2020 15:04 Rejestr zmian
265Zawiadomienie w wszczęciu postepowania administracyjnego WR.ZUZ.4.421.364.2019. TD w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   452
data wytworzenia informacji:  08.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  08.01.2020 14:16
data weryfikacji:   08.01.2020 14:17
data ostatniej zmiany:   08.01.2020 14:17 Rejestr zmian
273Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępownia administracyjnego w sprawie udzielenia GMK pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   396
data wytworzenia informacji:  07.01.2020
data wprowadzenia do BIP:  07.01.2020 09:38
data weryfikacji:   07.01.2020 09:39
data ostatniej zmiany:   07.01.2020 09:39 Rejestr zmian
265Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   464
data wytworzenia informacji:  17.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 09:21
data weryfikacji:   17.12.2019 09:22
data ostatniej zmiany:   17.12.2019 09:22 Rejestr zmian
265Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn." Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pmocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   414
data wytworzenia informacji:  17.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2019 09:17
data weryfikacji:   17.12.2019 09:18
data ostatniej zmiany:   17.12.2019 09:18 Rejestr zmian
265Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   465
data wytworzenia informacji:  09.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  09.12.2019 13:14
data weryfikacji:   09.12.2019 13:15
data ostatniej zmiany:   09.12.2019 13:15 Rejestr zmian
265Zarządzenie Nr 236.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dot. Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu mista Kłodzka, skierowanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   571
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:58
data weryfikacji:   05.12.2019 12:59
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:59 Rejestr zmian
265Zarządzenie Nr 235.0050.2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Dot. „Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej”

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   569
data wytworzenia informacji:  05.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2019 12:54
data weryfikacji:   05.12.2019 12:57
data ostatniej zmiany:   05.12.2019 12:57 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodatstwo Wodne zamiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w spawie udzielenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prowadznie przez wody powierzchniowe płynące ruryciągów (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   405
data wytworzenia informacji:  04.12.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.12.2019 09:02
data weryfikacji:   04.12.2019 09:04
data ostatniej zmiany:   04.12.2019 09:04 Rejestr zmian
265Informacja o rozpoczęciu procedury zgłoszenia kandydatów na członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   593
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 13:53
data weryfikacji:   27.11.2019 13:54
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 13:54 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Wodociągom Kłodzkim Sp.zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Kłodzko

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   533
data wytworzenia informacji:  27.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2019 08:52
data weryfikacji:   27.11.2019 08:54
data ostatniej zmiany:   27.11.2019 08:54 Rejestr zmian
268Obwieszczenie Marszałka Województwa Donośląskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania Łowieckiego do kategorii

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   487
data wytworzenia informacji:  22.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.11.2019 14:37
data weryfikacji:   22.11.2019 14:39
data ostatniej zmiany:   22.11.2019 14:40 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o naborze

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłosza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. do pobrania>>>

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   549
data wytworzenia informacji:  21.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2019 14:30
data weryfikacji:   21.11.2019 14:30
data ostatniej zmiany:   21.11.2019 14:30 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:" Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzka, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2020".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   455
data wytworzenia informacji:  18.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 12:43
data weryfikacji:   18.11.2019 12:44
data ostatniej zmiany:   18.11.2019 12:44 Rejestr zmian
265Burmistr Miasta Kłodzka ogasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn:. "Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2020 na rzecz mieszkańców mista Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   443
data wytworzenia informacji:  18.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2019 12:39
data weryfikacji:   18.11.2019 12:40
data ostatniej zmiany:   18.11.2019 12:40 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Marszałka Województwa Donośląskiego dot. wydania decyzji nr 64/2019

dot. Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice)- Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomicznio -Środowiskowego dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice)- Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   373
data wytworzenia informacji:  31.10.2019
data wprowadzenia do BIP:  31.10.2019 14:16
data weryfikacji:   31.10.2019 14:17
data ostatniej zmiany:   31.10.2019 14:17 Rejestr zmian
273Marszałek Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: " Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   371
data wytworzenia informacji:  10.10.2019
data wprowadzenia do BIP:  10.10.2019 13:25
data weryfikacji:   10.10.2019 13:28
data ostatniej zmiany:   10.10.2019 13:28 Rejestr zmian
267Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, o możliwości udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2019

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   469
data wytworzenia informacji:  07.10.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.10.2019 09:54
data weryfikacji:   07.10.2019 09:55
data ostatniej zmiany:   07.10.2019 09:55 Rejestr zmian
268Ogłoszenie w sprawie losowania miejsc w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świetych

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   571
data wytworzenia informacji:  03.10.2019
data wprowadzenia do BIP:  03.10.2019 09:31
data weryfikacji:   03.10.2019 09:32
data ostatniej zmiany:   03.10.2019 09:32 Rejestr zmian
265Marszałek Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanej drogi krajowej nr S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko w ramach inwestycji: Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: " Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marszałek Województwa Dolnoślaskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   368
data wytworzenia informacji:  11.09.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2019 08:49
data weryfikacji:   11.09.2019 08:50
data ostatniej zmiany:   11.09.2019 08:50 Rejestr zmian
268Postępowanie z martwym zwierzęciem domowym

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   522
data wytworzenia informacji:  29.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  29.08.2019 11:44
data weryfikacji:   29.08.2019 12:05
data ostatniej zmiany:   29.08.2019 12:05 Rejestr zmian
268Informacja o wściekliźnie

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   505
data wytworzenia informacji:  29.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  29.08.2019 11:58
data weryfikacji:   29.08.2019 11:59
data ostatniej zmiany:   29.08.2019 11:59 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postanowienia aministracyjnego w sprawie Calor Energetyka Cieplna Sp.zo.o.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   389
data wytworzenia informacji:  21.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  21.08.2019 10:08
data weryfikacji:   21.08.2019 10:09
data ostatniej zmiany:   21.08.2019 10:09 Rejestr zmian
265Dot. rozpowszechnienia informacji o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnosląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   425
data wytworzenia informacji:  23.07.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.07.2019 11:53
data weryfikacji:   23.07.2019 11:54
data ostatniej zmiany:   23.07.2019 11:54 Rejestr zmian
268Zagorożenie w lasach na terenie powiatu Kłodzkiego

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   452
data wytworzenia informacji:  12.07.2019
data wprowadzenia do BIP:  12.07.2019 13:33
data weryfikacji:   12.07.2019 13:34
data ostatniej zmiany:   12.07.2019 13:34 Rejestr zmian
265Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospadarstwa Wodnego Wody Polskie

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   414
data wytworzenia informacji:  03.07.2019
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2019 12:58
data weryfikacji:   03.07.2019 13:21
data ostatniej zmiany:   03.07.2019 13:21 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne Zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego z nr WR.ZUZ.4.421.160.2019.AK

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   384
data wytworzenia informacji:  21.06.2019
data wprowadzenia do BIP:  21.06.2019 09:03
data weryfikacji:   21.06.2019 09:04
data ostatniej zmiany:   21.06.2019 09:04 Rejestr zmian
267OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   601
data wytworzenia informacji:  20.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:29
data weryfikacji:   20.03.2019 09:31
data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:31 Rejestr zmian
267OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIESTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   504
data wytworzenia informacji:  20.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:24
data weryfikacji:   20.03.2019 09:26
data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:26 Rejestr zmian
267OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   487
data wytworzenia informacji:  20.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:19
data weryfikacji:   20.03.2019 09:21
data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:21 Rejestr zmian
267OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między granicami miasta, ul. J. Piłsudskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku" oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego planu miejscowego.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   457
data wytworzenia informacji:  20.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  20.03.2019 09:11
data weryfikacji:   20.03.2019 09:17
data ostatniej zmiany:   20.03.2019 09:17 Rejestr zmian
265Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed fałsem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   EKKOM Sp.zo.o.
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   458
data wytworzenia informacji:  18.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.03.2019 13:42
data weryfikacji:   18.03.2019 13:43
data ostatniej zmiany:   18.03.2019 13:43 Rejestr zmian
272TYTUŁU MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ ZA ROK 2018

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   569
data wytworzenia informacji:  14.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 12:42
data weryfikacji:   14.03.2019 12:48
data ostatniej zmiany:   14.03.2019 12:48 Rejestr zmian
272TYTUŁU SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO ZA ROK 2018

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   615
data wytworzenia informacji:  14.03.2019
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2019 12:30
data weryfikacji:   14.03.2019 12:36
data ostatniej zmiany:   14.03.2019 12:49 Rejestr zmian
265Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   418
data wytworzenia informacji:  25.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  25.02.2019 12:23
data weryfikacji:   25.02.2019 12:26
data ostatniej zmiany:   25.02.2019 12:26 Rejestr zmian
267Ogłoszenie o przyjecia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   490
data wytworzenia informacji:  15.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  15.02.2019 14:15
data weryfikacji:   15.02.2019 14:16
data ostatniej zmiany:   15.02.2019 14:16 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

dot. "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Krosnowice" na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim"

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   425
data wytworzenia informacji:  13.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  13.02.2019 11:56
data weryfikacji:   13.02.2019 11:57
data ostatniej zmiany:   13.02.2019 11:57 Rejestr zmian
281Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   443
data wytworzenia informacji:  05.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.02.2019 13:26
data weryfikacji:   05.02.2019 13:31
data ostatniej zmiany:   05.02.2019 13:31 Rejestr zmian
265Zawiadomienie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację nr WR.ZUZ.4.421.14.2019.AK

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   405
data wytworzenia informacji:  04.02.2019
data wprowadzenia do BIP:  04.02.2019 11:09
data weryfikacji:   04.02.2019 11:13
data ostatniej zmiany:   04.02.2019 11:13 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 190.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

pn. „Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019”

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   574
data wytworzenia informacji:  05.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.12.2018 15:08
data weryfikacji:   21.01.2019 12:53
data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:53 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 176.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

w zakresie "Prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   579
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:28
data weryfikacji:   21.01.2019 12:49
data ostatniej zmiany:   21.01.2019 12:49 Rejestr zmian
267Informacja dla użytkowników wieczystych

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   647
data wytworzenia informacji:  15.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  15.01.2019 10:37
data weryfikacji:   15.01.2019 10:37
data ostatniej zmiany:   15.01.2019 10:37 Rejestr zmian
265Projekt- Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   463
data wytworzenia informacji:  11.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2019 09:39
data weryfikacji:   11.01.2019 09:41
data ostatniej zmiany:   11.01.2019 09:41 Rejestr zmian
268Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   489
data wytworzenia informacji:  09.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  09.01.2019 12:41
data weryfikacji:   09.01.2019 12:47
data ostatniej zmiany:   09.01.2019 12:47 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne Zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego z nr WR.ZUZ.4.421.292.2018. WB

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   428
data wytworzenia informacji:  03.01.2019
data wprowadzenia do BIP:  03.01.2019 13:17
data weryfikacji:   03.01.2019 13:26
data ostatniej zmiany:   03.01.2019 13:26 Rejestr zmian
265ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Gmina Miejska Kłodzko - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku zaprasza wszystkie podmioty (punkty sprzedaży) działające na terenie miasta Kłodzka do współpracy w zakresie realizacji bonów gotówkowych dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   416
data wytworzenia informacji:  27.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  27.12.2018 14:57
data weryfikacji:   27.12.2018 15:02
data ostatniej zmiany:   27.12.2018 15:02 Rejestr zmian
265Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   484
data wytworzenia informacji:  20.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.12.2018 12:08
data weryfikacji:   20.12.2018 12:12
data ostatniej zmiany:   20.12.2018 12:12 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy -działka nr 2/92,  AM-2, obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, lokal ul. Letnia 16/4.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   570
data wytworzenia informacji:  26.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2018 09:10
data weryfikacji:   26.11.2018 09:12
data ostatniej zmiany:   26.11.2018 09:12 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy -działka nr 2/92,  AM-2, obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, lokal ul. Letnia 16/5.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   506
data wytworzenia informacji:  26.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.11.2018 09:04
data weryfikacji:   26.11.2018 09:05
data ostatniej zmiany:   26.11.2018 09:05 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   452
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:05
data weryfikacji:   21.11.2018 14:07
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:07 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2019

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   499
data wytworzenia informacji:  21.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.11.2018 14:00
data weryfikacji:   21.11.2018 14:02
data ostatniej zmiany:   21.11.2018 14:02 Rejestr zmian
265Zarządzenie nr 177.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

w zakresie " Świadczenia usług opiekuńczych w roku 2019 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzka uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   521
data wytworzenia informacji:  16.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.11.2018 12:50
data weryfikacji:   16.11.2018 12:52
data ostatniej zmiany:   16.11.2018 12:52 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydana decyzja nr 4/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   510
data wytworzenia informacji:  31.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  31.10.2018 10:51
data weryfikacji:   31.10.2018 10:56
data ostatniej zmiany:   31.10.2018 10:56 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

dot.zawiadamienia,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy  - oznaczenia geodezyjne: jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, obręb Zagórze, AM‑2, działka nr 2/92 - lokal ul. Letnia 16/4.

 

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   560
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 13:04
data weryfikacji:   29.10.2018 13:05
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 13:05 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka

dot. zakończonia postępowania dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na lokal usługowy  - oznaczenia geodezyjne: jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto, obręb Zagórze, AM‑2, działka nr 2/92 – lokal, ul. Letnia 16/5.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   490
data wytworzenia informacji:  29.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  29.10.2018 12:50
data weryfikacji:   29.10.2018 12:51
data ostatniej zmiany:   29.10.2018 12:51 Rejestr zmian
267Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udostępnienia miejsc handlowych przeznaczonych na prowadzenie sprzedaży zniczy, kwiatów, grysu itp. w okresie Wszystkich Świętych w roku 2018r.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   521
data wytworzenia informacji:  05.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.10.2018 14:31
data weryfikacji:   05.10.2018 14:40
data ostatniej zmiany:   05.10.2018 14:40 Rejestr zmian
267O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 3.10.2018r. zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmującego: realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego (...)

z usługami w parterze oraz wbudowanym garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą, na działce nr 2/94 AM-2 obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłodzko-miasto.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   497
data wytworzenia informacji:  05.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.10.2018 09:42
data weryfikacji:   05.10.2018 09:44
data ostatniej zmiany:   05.10.2018 09:44 Rejestr zmian
268OGŁOSZENIE w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świętych

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   574
data wytworzenia informacji:  03.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  03.10.2018 08:47
data weryfikacji:   03.10.2018 08:47
data ostatniej zmiany:   03.10.2018 08:47 Rejestr zmian
268Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie udzielenie dotacji celowych do budowy infrastruktury ogrodowej

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   545
data wytworzenia informacji:  28.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  28.09.2018 14:19
data weryfikacji:   28.09.2018 14:22
data ostatniej zmiany:   28.09.2018 14:22 Rejestr zmian
268Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka dotyczące wścieklizny.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   563
data wytworzenia informacji:  20.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.09.2018 11:39
data weryfikacji:   20.09.2018 11:40
data ostatniej zmiany:   20.09.2018 11:40 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   635
data wytworzenia informacji:  12.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.09.2018 09:31
data weryfikacji:   12.09.2018 09:34
data ostatniej zmiany:   12.09.2018 09:34 Rejestr zmian
265Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. usługi wodne obejmujące wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu zlokalizowanego na działce nr 2/83 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko pochodzących z terenów utwardzonych projektowanego osiedla mieszkaniowego na działce nr 2/57 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko
  2.  wykonanie urzadzenia wodnego na dziłce nr 2/83 a.m. 2 obręb ew. Zagórze w m. Kłodzko tj. wylotu Ø 315 mm służącego do wprowadzenia ww. wód opadowych i roztopowych

 

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Państwowe Gospodarstwo Wodne
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   724
data wytworzenia informacji:  27.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  27.07.2018 14:33
data weryfikacji:   27.07.2018 14:35
data ostatniej zmiany:   27.07.2018 14:35 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   783
data wytworzenia informacji:  20.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.06.2018 08:15
data weryfikacji:   20.06.2018 08:16
data ostatniej zmiany:   20.06.2018 08:16 Rejestr zmian
268Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowychdo budowy infrastruktury ogrodowej służącej rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Kłodzko

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   613
data wytworzenia informacji:  18.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.06.2018 15:01
data weryfikacji:   18.06.2018 15:02
data ostatniej zmiany:   18.06.2018 15:02 Rejestr zmian
268Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

"Rekultywacja skadowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzku przy ul. Sierpowej"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   577
data wytworzenia informacji:  14.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  14.06.2018 08:36
data weryfikacji:   14.06.2018 08:37
data ostatniej zmiany:   14.06.2018 08:37 Rejestr zmian
268Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej zatwierdzajacej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Monika Czelnik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   611
data wytworzenia informacji:  21.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  21.05.2018 11:46
data weryfikacji:   21.05.2018 11:47
data ostatniej zmiany:   21.05.2018 11:47 Rejestr zmian
267Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   696
data wytworzenia informacji:  11.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.04.2018 08:08
data weryfikacji:   11.04.2018 08:09
data ostatniej zmiany:   11.04.2018 08:09 Rejestr zmian
268Decyzja Nr 9/2018 w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   780
data wytworzenia informacji:  12.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.02.2018 10:23
data weryfikacji:   12.02.2018 10:24
data ostatniej zmiany:   12.02.2018 10:24 Rejestr zmian
272MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ ZA ROK 2017

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   697
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 11:09
data weryfikacji:   08.02.2018 11:11
data ostatniej zmiany:   08.02.2018 11:11 Rejestr zmian
272SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO ZA ROK 2017

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   804
data wytworzenia informacji:  08.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.02.2018 11:03
data weryfikacji:   08.02.2018 11:06
data ostatniej zmiany:   08.02.2018 11:06 Rejestr zmian
268Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego oraz o oględzinach drzew wnioskowanych do usunięcia

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   668
data wytworzenia informacji:  20.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  20.12.2017 09:38
data weryfikacji:   20.12.2017 09:39
data ostatniej zmiany:   20.12.2017 09:39 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka Informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej

pn." Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku w roku 2018".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   896
data wytworzenia informacji:  18.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2017 13:03
data weryfikacji:   18.12.2017 13:03
data ostatniej zmiany:   18.12.2017 13:03 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej  "pn. Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2018 na rzecz mieszkańców miasta Kłodzko uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej".

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1074
data wytworzenia informacji:  18.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2017 12:59
data weryfikacji:   18.12.2017 12:59
data ostatniej zmiany:   18.12.2017 12:59 Rejestr zmian
265Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   666
data wytworzenia informacji:  01.12.2017
data wprowadzenia do BIP:  01.12.2017 09:25
data weryfikacji:   01.12.2017 09:25
data ostatniej zmiany:   01.12.2017 09:25 Rejestr zmian
265Realizacji bonów gotówkowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Spełecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2125
data wytworzenia informacji:  27.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2017 10:03
data weryfikacji:   27.11.2017 10:25
data ostatniej zmiany:   27.11.2017 10:25 Rejestr zmian
265Wykaz ofet, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresie pomocy społecznej (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2281
data wytworzenia informacji:  19.12.2016
data wprowadzenia do BIP:  19.12.2016 14:43
data weryfikacji:   21.11.2017 11:27
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:27 Rejestr zmian
273OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzkaw sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2345
data wytworzenia informacji:  07.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2016 12:06
data weryfikacji:   21.11.2017 11:23
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:23 Rejestr zmian
274Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2224
data wytworzenia informacji:  10.05.2016
data wprowadzenia do BIP:  10.05.2016 15:09
data weryfikacji:   21.11.2017 11:23
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:23 Rejestr zmian
265Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pn.:Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2529
data wytworzenia informacji:  15.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  15.04.2016 15:38
data weryfikacji:   21.11.2017 11:22
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:22 Rejestr zmian
265OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku (...)

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2805
data wytworzenia informacji:  06.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  06.04.2016 08:52
data weryfikacji:   21.11.2017 11:21
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:21 Rejestr zmian
272ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO TYTUŁU MECENASA KULTURY KŁODZKIEJ za rok 2015 ORAZ SPONSORA SPORTU KŁODZKIEGO za rok 2015

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2081
data wytworzenia informacji:  22.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  22.02.2016 14:47
data weryfikacji:   21.11.2017 11:20
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:20 Rejestr zmian
265Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2756
data wytworzenia informacji:  01.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  01.12.2015 14:49
data weryfikacji:   21.11.2017 11:15
data ostatniej zmiany:   21.11.2017 11:15 Rejestr zmian
281Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu pt." Palenie papierosów szkodzi zdrowiu"

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1495
data wytworzenia informacji:  31.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  31.10.2017 13:12
data weryfikacji:   31.10.2017 13:13
data ostatniej zmiany:   31.10.2017 13:13 Rejestr zmian
272Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Kłodzo zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu :" Dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych do szkół".

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sylwia Włodarczyk-Wolska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   704
data wytworzenia informacji:  30.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  30.10.2017 13:32
data weryfikacji:   30.10.2017 13:33
data ostatniej zmiany:   30.10.2017 13:33 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Wojewody Donośląskiego informującego o wydaniu decyzji Nr I-H-196/17

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wojewoda Dolnośląski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1345
data wytworzenia informacji:  19.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  19.10.2017 10:32
data weryfikacji:   19.10.2017 10:32
data ostatniej zmiany:   19.10.2017 10:32 Rejestr zmian
265Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r.

w sprawie przedłożenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnosląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Instytut Rozwoju Terytorialnego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1484
data wytworzenia informacji:  09.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2017 11:38
data weryfikacji:   09.10.2017 12:08
data ostatniej zmiany:   09.10.2017 12:08 Rejestr zmian
268Informacja w sprawie Decyzji nr 41/2017 w dot. wycinki drzew na terenie wspólnoty.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   919
data wytworzenia informacji:  09.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2017 11:14
data weryfikacji:   09.10.2017 11:15
data ostatniej zmiany:   09.10.2017 11:15 Rejestr zmian
268Zawiadomienie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości (...)

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   874
data wytworzenia informacji:  19.09.2017
data wprowadzenia do BIP:  19.09.2017 15:13
data weryfikacji:   19.09.2017 15:15
data ostatniej zmiany:   19.09.2017 15:15 Rejestr zmian
268Ogłoszenie Inspektora Weterynarii

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1311
data wytworzenia informacji:  05.09.2017
data wprowadzenia do BIP:  05.09.2017 09:32
data weryfikacji:   05.09.2017 09:35
data ostatniej zmiany:   05.09.2017 09:35 Rejestr zmian
268Główny Lekarz Weterynarii informuje (...)

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   927
data wytworzenia informacji:  30.08.2017
data wprowadzenia do BIP:  30.08.2017 09:31
data weryfikacji:   30.08.2017 09:32
data ostatniej zmiany:   30.08.2017 09:32 Rejestr zmian
268Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego z dnia 10 lipca 2017r.

o przystapieniu do sporzadzenia uchwał  Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnoślaskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1127
data wytworzenia informacji:  28.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  28.07.2017 14:14
data weryfikacji:   28.07.2017 14:14
data ostatniej zmiany:   28.07.2017 14:14 Rejestr zmian
267Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania,
że, w dniu 11. 07. 2017 r., została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz  z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1727
data wytworzenia informacji:  11.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2017 11:28
data weryfikacji:   11.07.2017 11:30
data ostatniej zmiany:   11.07.2017 11:30 Rejestr zmian
267Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania,że, postanowieniem z dnia 13.06.2017 r., Burmistrz Miasta Kłodzka podjął postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
"Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1460
data wytworzenia informacji:  13.06.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.06.2017 13:04
data weryfikacji:   13.06.2017 13:05
data ostatniej zmiany:   13.06.2017 13:05 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa dróg powiatowych (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1556
data wytworzenia informacji:  29.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  29.05.2017 09:03
data weryfikacji:   29.05.2017 09:07
data ostatniej zmiany:   29.05.2017 09:07 Rejestr zmian
268Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziałowywać na środowisko

"Zmiana sposobu użytkowania istniejacych hal magazynowych na zakład przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Kłodzku przy ul. Szpitalnej".

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1391
data wytworzenia informacji:  19.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  19.05.2017 12:53
data weryfikacji:   19.05.2017 12:54
data ostatniej zmiany:   19.05.2017 12:54 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1303
data wytworzenia informacji:  02.05.2017
data wprowadzenia do BIP:  02.05.2017 12:59
data weryfikacji:   02.05.2017 13:05
data ostatniej zmiany:   02.05.2017 13:05 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej  „Przebudowę dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1605
data wytworzenia informacji:  29.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  29.03.2017 13:16
data weryfikacji:   29.03.2017 13:18
data ostatniej zmiany:   29.03.2017 13:18 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady MG-4

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1532
data wytworzenia informacji:  27.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  27.03.2017 12:04
data weryfikacji:   27.03.2017 12:04
data ostatniej zmiany:   27.03.2017 12:04 Rejestr zmian
267Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1992
data wytworzenia informacji:  08.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  08.03.2017 11:08
data weryfikacji:   08.03.2017 12:38
data ostatniej zmiany:   08.03.2017 12:38 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej Regulację rzeki Bystrzycy Dusznickiej w rejonie estakady (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1409
data wytworzenia informacji:  16.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  16.02.2017 10:26
data weryfikacji:   17.02.2017 12:35
data ostatniej zmiany:   17.02.2017 12:35 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka 9 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1869
data wytworzenia informacji:  09.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  09.11.2015 13:08
data weryfikacji:   13.02.2017 12:05
data ostatniej zmiany:   13.02.2017 12:05 Rejestr zmian
268ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Pięknej i Różanej w Kłodzku

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1662
data wytworzenia informacji:  13.01.2017
data wprowadzenia do BIP:  13.01.2017 11:33
data weryfikacji:   13.01.2017 11:38
data ostatniej zmiany:   13.01.2017 11:38 Rejestr zmian
268Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kłodzka w zwiazku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejstracji zwierząt (...)

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1495
data wytworzenia informacji:  14.11.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.11.2016 14:50
data weryfikacji:   14.11.2016 14:53
data ostatniej zmiany:   14.11.2016 14:53 Rejestr zmian
267OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania, że, w dniu 17 października 2016r. została wydana decyzja nr 3/2016 (...)

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1919
data wytworzenia informacji:  18.10.2016
data wprowadzenia do BIP:  18.10.2016 10:40
data weryfikacji:   18.10.2016 10:42
data ostatniej zmiany:   18.10.2016 10:42 Rejestr zmian
267Gmina Miejska Kłodzko informuje, że dnia 21 października 2016r. o godz. 10.00 w Sali Rajców (pok.201,II piętro) odbedzie się losowanie miejsc w sprawie okolicznościowego handlu w okresie Wszystkich Świętych.

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Mariusz Kud
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2224
data wytworzenia informacji:  05.10.2016
data wprowadzenia do BIP:  05.10.2016 08:09
data weryfikacji:   05.10.2016 08:10
data ostatniej zmiany:   05.10.2016 08:10 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamiam strony postępowania, że, w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lisiej w Kłodzku (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2127
data wytworzenia informacji:  30.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  30.09.2016 13:00
data weryfikacji:   30.09.2016 13:14
data ostatniej zmiany:   30.09.2016 13:14 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania, że, w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lisiej w Kłodzku (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1720
data wytworzenia informacji:  29.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  29.09.2016 13:04
data weryfikacji:   29.09.2016 13:05
data ostatniej zmiany:   29.09.2016 13:05 Rejestr zmian
274Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2210
data wytworzenia informacji:  28.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  28.09.2016 08:07
data weryfikacji:   28.09.2016 08:09
data ostatniej zmiany:   28.09.2016 08:09 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania,że, w dniu 22 września 2016r. została wydana decyzja nr 2/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu w ul. Zajęczej

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1699
data wytworzenia informacji:  26.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  26.09.2016 10:28
data weryfikacji:   26.09.2016 10:29
data ostatniej zmiany:   26.09.2016 10:29 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2374
data wytworzenia informacji:  24.08.2016
data wprowadzenia do BIP:  24.08.2016 14:26
data weryfikacji:   24.08.2016 14:27
data ostatniej zmiany:   24.08.2016 14:27 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka z 29 lipca 2016 r.

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1645
data wytworzenia informacji:  29.07.2016
data wprowadzenia do BIP:  29.07.2016 13:22
data weryfikacji:   29.07.2016 13:31
data ostatniej zmiany:   29.07.2016 13:31 Rejestr zmian
274Burmistrza Miasta Kłodzka zawiadamia strony postępowania,że, w dniu 14.06.2016r. została wydana decyzja nr 1/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1721
data wytworzenia informacji:  14.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.06.2016 15:16
data weryfikacji:   14.06.2016 15:18
data ostatniej zmiany:   14.06.2016 15:18 Rejestr zmian
270OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na obszarze miasta Kłodzka

Wydział: Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Kacprzycka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1774
data wytworzenia informacji:  07.06.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.06.2016 09:41
data weryfikacji:   07.06.2016 09:45
data ostatniej zmiany:   07.06.2016 09:45 Rejestr zmian
274OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

Wydział: 1. Wydział Rozwoju Miasta

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2357
data wytworzenia informacji:  28.04.2016
data wprowadzenia do BIP:  28.04.2016 10:07
data weryfikacji:   28.04.2016 10:08
data ostatniej zmiany:   28.04.2016 10:08 Rejestr zmian
265Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka
o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku"

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1254
data wytworzenia informacji:  30.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  30.03.2016 12:23
data weryfikacji:   30.03.2016 12:24
data ostatniej zmiany:   30.03.2016 12:24 Rejestr zmian
268Obwieszczenie o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1539
data wytworzenia informacji:  14.03.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.03.2016 08:52
data weryfikacji:   14.03.2016 08:53
data ostatniej zmiany:   14.03.2016 08:53 Rejestr zmian
265Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1546
data wytworzenia informacji:  24.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  24.11.2015 09:56
data weryfikacji:   02.02.2016 10:54
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:54 Rejestr zmian
265Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sergiusz Kotyra
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1620
data wytworzenia informacji:  13.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  13.01.2016 13:07
data weryfikacji:   02.02.2016 10:14
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:14 Rejestr zmian
268Obwieszczenie w spawie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Kłodzku przy ul. Sierpowej"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1813
data wytworzenia informacji:  11.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2016 10:42
data weryfikacji:   02.02.2016 10:12
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:12 Rejestr zmian
268Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu "Polegającym na budowie stacji paliw płynnych z wiatą i pawilonem handlowym przy skrzyżowaniu ul. Noworudzkiej i Objazdowej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1876
data wytworzenia informacji:  11.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  11.01.2016 11:40
data weryfikacji:   02.02.2016 10:02
data ostatniej zmiany:   02.02.2016 10:02 Rejestr zmian
265Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1534
data wytworzenia informacji:  29.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  29.12.2015 15:14
data weryfikacji:   18.01.2016 13:31
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:31 Rejestr zmian
265Wykaz ofert, które wpłyneły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1882
data wytworzenia informacji:  23.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.12.2015 10:34
data weryfikacji:   18.01.2016 13:29
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:29 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresu pomocy społecznej

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1853
data wytworzenia informacji:  01.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  01.12.2015 15:29
data weryfikacji:   18.01.2016 13:29
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:29 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Wojewody Dolnśląskiego w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Kłodzka

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Jóźwiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1945
data wytworzenia informacji:  18.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  18.01.2016 13:02
data weryfikacji:   18.01.2016 13:09
data ostatniej zmiany:   18.01.2016 13:09 Rejestr zmian
268Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1798
data wytworzenia informacji:  14.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2016 10:33
data weryfikacji:   14.01.2016 10:38
data ostatniej zmiany:   14.01.2016 10:38 Rejestr zmian
268Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1792
data wytworzenia informacji:  14.01.2016
data wprowadzenia do BIP:  14.01.2016 10:37
data weryfikacji:   14.01.2016 10:37
data ostatniej zmiany:   14.01.2016 10:37 Rejestr zmian
265Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1984
data wytworzenia informacji:  22.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  22.12.2015 09:29
data weryfikacji:   22.12.2015 09:30
data ostatniej zmiany:   22.12.2015 09:30 Rejestr zmian
268Obwieszczenie dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku"

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1647
data wytworzenia informacji:  17.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2015 13:29
data weryfikacji:   17.12.2015 13:31
data ostatniej zmiany:   17.12.2015 13:31 Rejestr zmian
265OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1642
data wytworzenia informacji:  25.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.11.2015 12:33
data weryfikacji:   25.11.2015 12:35
data ostatniej zmiany:   25.11.2015 12:35 Rejestr zmian
265OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kłodzka

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1752
data wytworzenia informacji:  23.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2015 08:32
data weryfikacji:   23.11.2015 08:37
data ostatniej zmiany:   23.11.2015 08:37 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Buristrza Miasta Kłodzka z dnia 17 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1452
data wytworzenia informacji:  18.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  18.11.2015 09:06
data weryfikacji:   18.11.2015 09:08
data ostatniej zmiany:   18.11.2015 09:08 Rejestr zmian
265Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1471
data wytworzenia informacji:  05.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  05.11.2015 13:04
data weryfikacji:   18.11.2015 08:50
data ostatniej zmiany:   24.11.2015 09:57 Rejestr zmian
265Obwieeszczenie Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 2 listopada 2015r.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Wachowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1749
data wytworzenia informacji:  03.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  03.11.2015 13:48
data weryfikacji:   18.11.2015 08:48
data ostatniej zmiany:   18.11.2015 08:48 Rejestr zmian