Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY I ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

Termin wywieszenia: od dnia 01.06.2018 r. do  dnia 22.06.2018 r.     

                   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83.0050.2018

Burmistrza Miasta Kłodzka

z dnia 28 maja 2018 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY I ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

 

LP

 

Oznaczenie i położenie nieruchomości, księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i  częściach wspólnych budynku.

 

Powierzchnia lokalu w m²

 

Powierzchnia działki w ha

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie miejscowym

 

Cena  lokalu

(z wartością nieruchomości gruntowej)

 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej

 

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 1% + VAT 23%

 

 

Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty

z tytułu użytkowania wieczystego 20% + VAT 23%

 

1.

 

pl. Bolesława Chrobrego 11 m. 3

 

SW1K/00051534/3

 

dz. nr 83/13

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, WC i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni  96,20 m² oraz pomieszczenia przynależnego: piwnicy o powierzchni 6,00 m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

47/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki:

0,0772 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 2 MW/U -  Teren z 

 przeznaczeniem pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

Teren znajduje się w strefach: A – pełnej ochrony konserwatorskiej,

K – ochrony krajobrazu,

W – ochrony archeologicznej.

Budynek pl. B. Chrobrego 11 został wpisany do rejestru zabytków decyzją 552/A/05/1-2 z dnia 18.08.2005 r.

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

223 600 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

28 marca 2018 r.)

 

 

8 900 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

28 marca 2018 r.)

 

89 zł + 23% VAT

 

 

1 780 zł + 23% VAT

 

2.

 

ul. Ignacego Łukasiewicza 1 m. 12

SW1K/00049014/5

 

dz. nr 41/3

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarki o powierzchni 54,67 m² oraz pomieszczenia przynależnego: piwnicy o powierzchni 1,44 m², położony na trzecim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

77/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0280 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 22 MW/U/KS -  Teren z przeznaczeniem pod funkcję usług, mieszkalnictwa i komunikacji.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

143 800 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

19 lutego 2018 r.)

 

 

5 500 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

19 lutego 2018 r.)

 

 

55 zł + 23% VAT

 

 

1 100 zł + 23% VAT

 

 

3.

 

ul. dr Janusza Korczaka 27 m. 4

 

SW1K/00060010/0

 

dz. nr 10/30

(AM-6)

 

Obręb: Stadion

 

Lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarki o powierzchni 96,64 m² oraz pomieszczenia przynależnego: piwnicy o powierzchni 8,35 m², położony na pierwszym piętrze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

33/100 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0868 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 2 MM -  Teren z

 przeznaczeniem pod zabudowę mieszaną.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

185 600 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

28 lutego 2018 r.)

 

 

17 200 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

28 lutego 2018 r.)

 

 

172 zł + 23% VAT

 

 

3 440 zł + 23% VAT

 

4.

 

 

ul. Czeska 26 m. 8

 

SW1K/00050116/0

 

dz. nr 18/5

(AM-3)

 

Obręb: Twierdza

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 39,64 m² oraz pomieszczenia przynależnego: piwnicy o powierzchni 7,75 m² , położony na trzecim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

38/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0372 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 18 MW/U/KS -  Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi nieuciążliwe, komunikacja.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

120 500 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

26 lutego 2018 r.)

 

 

 

3 600 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

26 lutego 2018 r.)

 

36 zł + 23% VAT

 

 

720 zł + 23% VAT

 

5.

 

ul. Połabska 9 m. 18

 

SW1K/00049811/2

 

dz. nr 3/1

(AM-1)

 

Obręb: Zacisze

 

Lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarki o powierzchni 66,90 m² oraz pomieszczeń przynależnych: 2 komórek o powierzchni 6,00 m² i 5,20 m² i piwnicy o powierzchni 3,95 m² położony na trzecim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

56/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0707 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

D 24 MW/U -  Teren przeznaczony pod funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługi nieuciążliwe.

 

Budynek przy ul. Połabskiej 9 figuruje objęty jest ochroną konserwatorską figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

170 100 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

2 lutego 2018 r.)

 

 

 

8 300 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

2 lutego 2018 r.)

 

83 zł + 23% VAT

 

 

1 660 zł + 23% VAT

 

 

6.

 

ul. Wojska  Polskiego 20A m. 4

 

SW1K/00034925/6

 

dz. nr 122

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, spiżarki, przedpokoju i łazienki o powierzchni 66,05 m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

7/100 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0462 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

B 6 MW/U/ZP -  Teren przeznaczony pod funkcję usług, mieszkalnictwa i zieleni parkowej.

 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 20A figuruje objęty jest ochroną konserwatorską figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

160 300 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

30 marca 2018 r.)

 

 

 

8 300 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

30 marca 2018 r.)

 

83 zł + 23% VAT

 

 

1 660 zł + 23% VAT

 

 

7.

 

ul. Zygmunta Krasińskiego 3/I m. 2

 

SW1K/00037947/7

 

dz. nr 3/1

(AM-3)

 

Obręb: Ptasia Góra

 

Lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 26,40 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o powierzchni 7,48 m², położony na parterze budynku znajdującego się w zabudowie wolnostojącej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

19/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,2996 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

C 2 MW/U -  Teren przeznaczony pod funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

68 200 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

6 kwietnia 2018 r.)

 

 

 

5 000 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

6 kwietnia 2018 r.)

 

50 zł + 23% VAT

 

 

1 000 zł + 23% VAT

 

 

8.

 

ul. Braci Gierymskich 1 m. 6

 

SW1K/00049234/3

 

dz. nr 14/6

(AM-3)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, WC i spiżarki o powierzchni 63,20 m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

43/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0725 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

4MU -  Teren przeznaczony pod funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Zespół dwóch budynków przy ul. Braci Gierymskich  oraz Artura Grottgera 3,5 położony na jednej działce wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 1635/Wł z dnia 01.12.1998 r.pn. Dom mieszkalny z restauracją „Wilcza Jama” i oficyną Kłodzko, ul. Grottgera 5, ul. Braci Gierymskich 1

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

167 600 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

30 marca 2018 r.)

 

 

 

8 000 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

30 marca 2018 r.)

 

80 zł + 23% VAT

 

 

1 600 zł + 23% VAT

 

 

9.

 

ul. Więźniów Politycznych 6 m. 7

 

SW1K/00039806/1

 

dz. nr 158/1

(AM-2)

 

Obręb: Zacisze

 

Lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni 73,60 m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie bliźniaczej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

15/100 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0193 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

B16MW/MN -  Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

 

Budynek ul. Więźniów Politycznych 6 figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

182 500 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

6 kwietnia 2018 r.)

 

 

 

6 500 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

6 kwietnia 2018 r.)

 

65 zł + 23% VAT

 

 

1 300 zł + 23% VAT

 

 

 

10

 

ul. Św. Wojciecha 19/I m. 1

 

SW1K/00037919/2

 

dz. nr 43/1

(AM-4)

 

Obręb: Nowy Świat

 

Lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 54,78 m², położony na parterze budynku znajdującego się w zabudowie szeregowej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

86/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0168 ha

 

 

Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA uchwalonym uchwałą nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2011 oznaczony jest na mapie studium symbolem 2/2a przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 

 

137 500 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

8 maja 2018 r.)

 

 

 

1 400 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

8 maja

2018 r.)

 

14 zł + 23% VAT

 

 

280 zł + 23% VAT

 

 

11

 

pl. Bolesława Chrobrego 9 m. 1a

 

SW1K/00048277/9

 

dz. nr 83/5

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi o powierzchni 50,32 m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

28/1 000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0925 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 2 MW/U -  Teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

 

Teren znajduje się w strefach: A – pełnej ochrony konserwatorskiej,

K – ochrony krajobrazu,

W – ochrony archeologicznej.

 

Budynek pl. B. Chrobrego 9 został wpisany do rejestru zabytków decyzją A/4553/1080/Wł z dnia 03.12.1984 r.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

135 100 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

6 kwietnia 2018 r.)

 

 

 

6 400 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

6 kwietnia 2018 r.)

 

64 zł + 23% VAT

 

 

1 280 zł + 23% VAT

 

 

 

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega jednorazowej zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne pobiera się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nie przekraczający danego roku kalendarzowego .

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ww. na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) winny złożyć wniosek do dnia  13 lipca 2018 r.

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   211
data wytworzenia informacji:  01.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.06.2018 10:08
data weryfikacji:   01.06.2018 10:09
data ostatniej zmiany:   01.06.2018 10:09 Rejestr zmian