Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY I ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

Opis informacji:

pl. Bolesława Chrobrego 9 m. 2, ul. Zamiejska 30/I m. 10, ul. Malczewskiego 24 m. 2, pl. Bolesława Chrobrego 11 m. 5a


Termin wywieszenia:od dnia 26.02.2018 r. do  dnia 19.03.2018 r. 

     Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18.0050.2018

 Burmistrza Miasta Kłodzka

 z dnia 23 lutego 2018 r.

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY I ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

LP

 

Oznaczenie i położenie nieruchomości, księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i  częściach wspólnych budynku.

 

Powierzchnia lokalu w m²

 

Powierzchnia działki w ha

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie miejscowym

 

Cena  lokalu

(z wartością nieruchomości gruntowej)

 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej

 

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 1% + VAT 23%

 

 

Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty

z tytułu użytkowania wieczystego 20% + VAT 23%

 

1.

 

pl. Chrobrego

9 m. 2

SW1K/00048277/9

 

dz. nr 83/5

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, alkowy, pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 59,30m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

34/1000 cz.

 

Powierzchnia działki:

0,0925 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 2 MW/U -  Teren z 

 przeznaczeniem pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

142 300 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

7 listopada 2017 r.)

 

 7 700 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

7 listopada 2017 r.)

 

77 zł + 23% VAT

 

 

1 540 zł + 23% VAT

 

2.

 

ul. Zamiejska 30/I m. 10

SW1K/00047633/5

 

dz. nr 34/1

(AM-3)

 

Obręb: Jurandów

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi o łącznej powierzchni 43,20 m², położony na trzecim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

74/1000 cz.

 

Powierzchnia działki: 0,0168 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

B 36 MW -  Teren z

 przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

102 400 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

24 listopada 2017 r.)

 

 

1 000 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

24 listopada 2017 r.)

 

 

10zł + 23% VAT

 

 

200 zł + 23% VAT

 

 

 

 

3.

 

ul. Jacka Malczewskiego

24 m. 2

 

SW1K/00038970/4

 

dz. nr 30/22

(AM-3)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, wnęki kuchennej, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni 24,63 m², położony na parterze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

4/100 cz.

 

Powierzchnia działek:

0,0154 ha

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

B 1 MW/U -  Teren z

 przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami podstawowymi.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

62 700 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

7 listopada 2017 r.)

 

 

1 600 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

7 listopada 2017 r.)

 

 

16 zł + 23% VAT

 

 

320 zł + 23% VAT

 

4.

 

 Pl. Bolesława Chrobrego 11 m. 5a

 

SW1K/00051534/3

 

dz. nr 83/13

(AM-1)

 

Obręb: Centrum

 

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, WC i alkowy o powierzchni 77,05 m², położony na drugim piętrze budynku znajdującego się w zabudowie zwartej.

 

Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

 

Udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku:

38/1 000 cz.

 Powierzchnia działki: 0,0772 ha

 

 

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem

A 2 MW/U -  Teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

165 400 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

15 września 2017 r.)

 

 

 

7 100 zł

(wg. operatu szacunkowego z dnia

15 września 2017 r.)

 

71 zł + 23% VAT

 

 

1 420 zł + 23% VAT

 

 

 

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega jednorazowej zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne pobiera się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty nie przekraczający danego roku kalendarzowego .

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana w okresach nie krótszych niż jeden rok, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się.

 

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ww. na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) winny złożyć wniosek do dnia  9 kwietnia 2018 r.   

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   466
data wytworzenia informacji:  26.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.02.2018 09:02
data weryfikacji:   26.02.2018 09:03
data ostatniej zmiany:   26.02.2018 09:03 Rejestr zmian