Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydanie zezwolenie na usunięcie drzew i/lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku, pok. 307, tel. 74/865 46 50,  od pn. do pt. w godzinach od 7:30-15:30.

 

Wysokość opłaty skarbowej: 

Na podstawie art. 4 oraz cz. III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów (załącznik nr 1) wraz z załączoną zgodą właściciela nieruchomości w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem

lub

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (załącznik nr 2).

Miejsce złożenia dokumentów: 

Biuro Obsługi Ludności

 

Termin załatwienia sprawy: 

do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku; w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm. ),

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 Nr. 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kłodzka.

UWAGA !! ZMIANY DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE !!

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych (nie wpisanych do rejestru zabytków) i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże, zgodnie z art. 83f ust. 4-17 właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a)     80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z art. 83f ust. 1 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane m.in. dla:

    1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni 25 m kw. – za wyjątkiem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków;
    2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)     80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)     65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

    1. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
    2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni,

- o ile nie rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Brożyna
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2778
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 09:09
data weryfikacji:   27.06.2018 14:31
data ostatniej zmiany:   27.06.2018 14:33 Rejestr zmian