Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Podatek od środków transportowych

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych  ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)
2. UCHWAŁA NR XVII/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LISTOPADA 2015R. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

II. Wymagane dokumenty:

Przy nabyciu, sprzedaży lub czasowym wycofaniu z ruchu środka transportowego należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na załączonym druku:

Wraz ze złożoną deklaracją na podatek od środków transportowych wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego nabycie, sprzedaż lub wycofanie z ruchu środka transportowego.

Druk do pobrania>>>

Załącznik do pobrania>>>

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Ludności w godzinach: 7.30 – 15.30

 

IV. Obowiązki podatnika:

Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2014 r., poz. 849 z późn. zmianami ).
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał :

1) po  dniu 1 lutego ,a przed dniem 1 września podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie :
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
2) od dnia 1 września , podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

Wszelkie wpłaty i wypłaty BEZ PROWIZJI będzie można dokonywać w: 
1. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 -budynek ratusza od strony Straży Miejskiej
2. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko, ul. S. Okrzei 1 
3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81 

W przypadku  uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Kłodzku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

V. Ulgi i zwolnienia:

Termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć na raty, a także można odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej.

Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r.poz. 613 z późn. zmianami )

Wniosek o zastosowanie ulgi należy złożyć  w Biurze Obsługi Ludności UM w Kłodzku.

Podatek od środków transportowych można umorzyć.

Podstawa prawna – art.67 a § 1 pkt.3, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2015r.poz. 613 z późn. zmianami )

Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Ludności UM w Kłodzku po terminie płatności podatku

Zwolnienia od podatku od środków transportowych:

Podstawa prawna – art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r.poz. 849 z późn. zmianami )

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Ludności, Urzędu Miasta w Kłodzku w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

VII. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat

Inspektor  ds. podatku od środków transportowych, postępowań w sprawie zastosowania ulg w spłacie   Grzegorz Matuszewski, pokój nr 107 tel. 865-46-96

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Podatków i Opłat

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Matuszewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3394
data wytworzenia informacji:  21.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2015 14:08
data weryfikacji:   30.12.2015 08:20
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 15:29 Rejestr zmian