Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarządzenie Nr 194 .0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 9 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 194 .0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia
9 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1, ust. 2 i  ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Z Gminnego Zasobu Nieruchomości przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokale mieszkalne, z którymi najem został zawarty na czas nieoznaczony:

1.     lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Korytowskiej 18 m. 5 w Kłodzku wraz udziałem 513/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 141/8 (AM-4), obręb Nowy Świat
o powierzchni 0,1293 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102667/7, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.     lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Korytowskiej 18a m. 4 w Kłodzku wraz udziałem 486/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 141/8 (AM-4), obręb Nowy Świat
o powierzchni 0,1293 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102667/7, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

3.     lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Korytowskiej 22a m. 12 w Kłodzku wraz udziałem 481/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 141/2 (AM-4), obręb Nowy Świat
o powierzchni 0,0847 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102666/0, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

4.     lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Korytowskiej 22a m. 8 w Kłodzku wraz udziałem 477/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 141/2 (AM-4), obręb Nowy Świat
o powierzchni 0,0847 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102666/0, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

5.     lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Korytowskiej 22 m. 8 w Kłodzku wraz udziałem 517/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 141/2 (AM-4), obręb Nowy Świat
o powierzchni 0,0847 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102666/0, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

6.     lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Korytowskiej 22a m. 2 w Kłodzku wraz udziałem 351/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 141/2 (AM-4), obręb Nowy Świat
o powierzchni 0,0847 ha, ujawnionej w księdze wieczystej SW1K/00102666/0, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w  § 1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres 21 dni, a także zamieszcza na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Podpisał: Burmistrz miasta Kłodzka Michał Piszko

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Pliki powiązane z informacją

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   53
data wytworzenia informacji:  12.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  12.10.2020 09:00
data weryfikacji:   12.10.2020 09:15
data ostatniej zmiany:   12.10.2020 09:15 Rejestr zmian

wersja do wydruku wersja do wydruku