Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kłodzko w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dot. dz. nr 10/4

 

Termin wywieszenia: od 11.09.2020 r. 02.10.2020 r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 167.0050.2020

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  11 września 2020 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kłodzko
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. 10/4 (AM-3), obręb Centrum, Kłodzko - miasto, SW1K/00048856/2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako urbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy – Bp,

Własność nieruchomości

własność Gminy Miejskiej Kłodzko

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

0,0097 ha

 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość niezabudowana położona Kłodzku przy ul. Matejki 4,
w strefie centralnej – Wyspa Piasek. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami na parterze oraz obiekty użytkowe. Działka ma kształt prostokątny, otoczona jest z trzech stron budynkami mieszkalno – usługowymi. Położona jest pomiędzy dwoma budynkami przy ul. Jana Matejki. Jest to miejsce po wyburzonym budynku po powodzi w 1997 r. Dostępność komunikacyjna jest bardzo dobra – działka znajduje się w ścisłym centrum miasta, dojazd drogą miejską z chodnikami dla pieszych. Do działki doprowadzone są następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Możliwość podłączenia do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - teren oznaczony symbolem: 5MU – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek; przeznaczenie uzupełniające: ciągi piesze, zieleń urządzona, parkingi, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Forma i tryb zbycia

sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Cena nieruchomości:

 
40 000,00 zł netto
do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT

w wysokości 23%, 

 

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta
w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta Kłodzko (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie
do 23.10.2020 r.

 

 

Sporządziła: K. Siwek-Świderska

Pliki powiązane z informacją

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   108
data wytworzenia informacji:  11.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  11.09.2020 13:12
data weryfikacji:   11.09.2020 13:13
data ostatniej zmiany:   11.09.2020 13:13 Rejestr zmian

wersja do wydruku wersja do wydruku