Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 61 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/469/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2 listopada 2018 r. poz.5380) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady XI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

2.    Stwierdzenie ważności sesji.

3.    Wybór sekretarza sesji.

4.    Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.

6.    Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019-2020.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028, druk nr 72.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na2019 rok, druk nr 73.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg, druk nr 69.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXII/249/2016 Rady Miejskiejw Kłodzku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, druk nr 70.

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Mecenas Kultury Kłodzkiej” za 2018 rok, druk nr 67.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Sponsor Sportu Kłodzkiego” za 2018 rok, druk nr 68.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, druk nr 71.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/328/2018 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka i nadania jej statutu, druk nr 74.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie sesji.

                                                                                       Przewodnicząca

                                                Rady Miejskiej w Kłodzku

                                                                                                           Elżbieta Żytyńska

 

                                                                                          

Podstawa prawna:

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   103
data wytworzenia informacji:  22.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.08.2019 14:27
data weryfikacji:   22.08.2019 14:28
data ostatniej zmiany:   22.08.2019 14:28 Rejestr zmian