Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w budynku przy ul. Lutyckiej 28 w Kłodzku

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 162.0050.2019

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  16 sierpnia 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w budynku przy ul. Lutyckiej 28 w Kłodzku

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. nr 27/3 (AM-1) obręb Ptasia Góra o powierzchni 0,0238 ha

księga wieczysta gruntowa - SW1K/00056640/4

lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej

 

Powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego  – 31,05 m²

 

Udział lokalu w częściach wspólnych nieruchomości budynki i prawie własności działki gruntowej  – 10/100 cz.

 

Położenie nieruchomości

 

 

ul. Lutycka 28, 57-300 Kłodzko

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: D 10 MW/MN - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej.

Dostępność komunikacyjna dobra, lokalizacja nieruchomości przeciętna.

 Lokal niemieszkalny – piwnica znajduje się w budynku o zabudowie półzwartej, o trzech kondygnacjach naziemnych z mieszkalnym poddaszem. Nieruchomość wyposażona w instalacje: wodnokanalizacyjną, gazową
i elektryczną, ogrzewanie lokali etażowe, indywidualne. Stan techniczny budynku – dobry.

 

Lokal niemieszkalny – piwnica składa się z jednego pomieszczenia
o powierzchni 31,05 m², podłoga - posadzka betonowa, okno drewniane, zespolone, wyposażony w instalację elektryczną, i wodnokanalizacyjną. Ogólny stan techniczny – dostateczny.

 

Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Forma oddania nieruchomości

Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Cena nieruchomości:

 

26 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

 

Stawka podatku VAT

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zm.)

 

Termin wywieszenia: od 19 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r.

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 7 października 2019 r.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. nr 74 865 46 63.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   323
data wytworzenia informacji:  19.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.08.2019 09:52
data weryfikacji:   19.08.2019 09:52
data ostatniej zmiany:   19.08.2019 09:52 Rejestr zmian