Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 61 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/469/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2 listopada 2018 r. poz.5380) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 13:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady IX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.   Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

2.   Stwierdzenie ważności sesji.

3.   Wybór sekretarza sesji.

4.   Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

5.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z prac między sesjami.

6.   Ocena przygotowania miasta Kłodzka do sezonu turystycznego.

7.   Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście.

8.   Sprawozdanie z funkcjonowania spółek - Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. oraz Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. - w roku 2018.

9.   Informacja o działalności jednostek organizacyjnych miasta w roku 2018w zakresie kultury, sportu i rekreacji (Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzki Ośrodek Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, ZAMG GM Kłodzko Sp. z o.o. - Kryta Pływania, Twierdza, Stadion).

10.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka, druk nr 44.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka,druk nr 46.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce „Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, druk nr 47.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, druk nr 48.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 49.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratury Okręgowej w Opolu na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLI/329/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: ulicą T. Kościuszki, Rzeką Nysą Kłodzką, terenami wodonośnymi, ulicą J. Korczaka i ulicą Bohaterów Getta w Kłodzku, druk nr 45. 

16.     Interpelacje i zapytania radnych.

17.     Wnioski i oświadczenia radnych.

18.     Sprawy różne.

19.     Zakończenie sesji.

 

                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku

 

                                                                                       Elżbieta Żytyńska

                                                                                          

Podstawa prawna:

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   170
data wytworzenia informacji:  17.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  17.05.2019 07:53
data weryfikacji:   23.08.2019 08:25
data ostatniej zmiany:   23.08.2019 08:25 Rejestr zmian