Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zawiadomienie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 61 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/469/2018 Rady Miejskiej w Kłodzkuz dnia 30 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2 listopada 2018 r. poz.5380) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2019 r.o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

2.    Stwierdzenie ważności sesji.

3.    Wybór sekretarza sesji.

4.    Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z prac między sesjami.

6.    Informacja o stanie bezrobocia w mieście Kłodzku. Ocena polityki Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

7.    Ocena zabezpieczenia mieszkańców miasta Kłodzka w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Informacja Starosty Kłodzkiego na temat funkcjonowania SP ZOZ Kłodzko.

8.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku za rok 2018.Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kłodzko na rok 2019.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028, druk nr 38.

10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na2019 rok, druk nr 39.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., druk nr 40.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka, druk nr 41.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, druk nr 42.

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, druk nr 43

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

                                                                                          

Podstawa prawna:

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   92
data wytworzenia informacji:  19.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.04.2019 11:20
data weryfikacji:   19.04.2019 11:21
data ostatniej zmiany:   19.04.2019 11:21 Rejestr zmian