Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje publiczne

 

idSpis informacji publicznych
273Głosowanie radych IX sesji Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 23.05.2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   9
data wytworzenia informacji:  24.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  24.05.2019 12:08
data weryfikacji:   24.05.2019 12:11
data ostatniej zmiany:   24.05.2019 12:11 Rejestr zmian
265Aktualne składy komisji w Obwodach nr 6,11,14,16

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   165
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 17:54
data weryfikacji:   23.05.2019 17:54
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 19:07 Rejestr zmian
265Postanowienie nr 227/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Kłodzko.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   58
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 15:56
data weryfikacji:   23.05.2019 15:57
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 15:57 Rejestr zmian
265Postanowienie nr 226/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Kłodzko.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 15:54
data weryfikacji:   23.05.2019 15:54
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 15:54 Rejestr zmian
265Postanowienie nr 223/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w mieście Kłodzko.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   17
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 15:52
data weryfikacji:   23.05.2019 15:53
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 15:53 Rejestr zmian
265Postanowienie nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w mieście Kłodzko.

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Komisarz Wyborczy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   21
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 15:51
data weryfikacji:   23.05.2019 15:52
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 15:52 Rejestr zmian
26813.Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 EURO

13. Gmina Miejska Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1 w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.„Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic– utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. W. Łukasińskiego 43 w Kłodzku ”.

Wydział: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Autor ostatniej poprawki:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dagmara Sulikowska-Skaczyło
ilość wyświetleń:   33
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 13:42
data weryfikacji:   23.05.2019 14:21
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 14:21 Rejestr zmian
272Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 14:07
data weryfikacji:   23.05.2019 14:07
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 14:07 Rejestr zmian
265IX sesja Rady Miasta Kłodzko

Wydział: Urząd Miasta w Kłodzku

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   26
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 12:53
data weryfikacji:   23.05.2019 12:55
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 12:55 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.05.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  23.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  23.05.2019 11:10
data weryfikacji:   23.05.2019 11:11
data ostatniej zmiany:   23.05.2019 11:11 Rejestr zmian
281Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Orgaznizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka.

Wydział: Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Beata Woch
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 19:37
data weryfikacji:   22.05.2019 19:38
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 19:38 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   14
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:31
data weryfikacji:   22.05.2019 15:32
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:32 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 21.05.2019 r. w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów posłów do parlamentu Europejskiego w depozyt, po przeprowadzeniu w dniu 26 maja 2019r. głosowania w Gminie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   8
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:28
data weryfikacji:   22.05.2019 15:29
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:29 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05..2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku pn. Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na ternie Miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:27
data weryfikacji:   22.05.2019 15:28
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:28 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:25
data weryfikacji:   22.05.2019 15:26
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:26 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia określania trybu zamówienia, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Kłodzka.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   6
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:24
data weryfikacji:   22.05.2019 15:25
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:25 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.05.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotację w ramach regrantingi na realizację zadania publicznego na terenie Kłodzka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019r.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   7
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:23
data weryfikacji:   22.05.2019 15:24
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:24 Rejestr zmian
273Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 13.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   10
data wytworzenia informacji:  22.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2019 15:22
data weryfikacji:   22.05.2019 15:23
data ostatniej zmiany:   22.05.2019 15:23 Rejestr zmian
273Interpelacja nr 15

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   17
data wytworzenia informacji:  21.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  21.05.2019 15:31
data weryfikacji:   21.05.2019 15:32
data ostatniej zmiany:   21.05.2019 15:32 Rejestr zmian
273Interpelacja nr 14

Wydział: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   17
data wytworzenia informacji:  21.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  21.05.2019 15:30
data weryfikacji:   21.05.2019 15:31
data ostatniej zmiany:   21.05.2019 15:31 Rejestr zmian